Mikä on investoinnin takaisinmaksuaika?

Tietyn investoinnin takaisinmaksuaika määrittämiseksi sinun on tiedettävä investoinnin alkuperäiset kustannukset ja investoinnista odotettavissa olevat kassavirrat ajan mittaan. Takaisinmaksuaika lasketaan jakamalla investoinnin alkuperäiset kustannukset odotettavissa olevilla vuotuisilla kassavirroilla, kunnes investointi on täysin korvannut kustannuksensa.

Jos investointi maksaa esimerkiksi 100 000 euroa ja tuottaa 25 000 euroa kassavirtaa vuosittain, takaisinmaksuaika on neljä vuotta (100 000 euroa jaettuna 25 000 eurolla vuodessa). Tämä tarkoittaa sitä, että investoinnin tuottaminen niin paljon rahaa, että 100 000 euron alkuperäiset kustannukset saadaan takaisin, kestäisi neljä vuotta.

On tärkeää huomata, että takaisinmaksuaika on vain yksi monista taloudellisista mittareista, joita voidaan käyttää investoinnin arvioinnissa. Se voi antaa nopean kuvan siitä, kuinka kauan investoinnin kannattavuuden saavuttaminen kestää, mutta siinä ei oteta huomioon muita tekijöitä, kuten rahan aika-arvoa tai investoinnin pitkän aikavälin kannattavuutta. Siksi on aina tärkeää tehdä perusteellinen rahoitusanalyysi ennen investointipäätösten tekemistä.

miten lasketaan investoinnin takaisinmaksuaika?

Voit laskea investoinnin takaisinmaksuajan seuraavasti:

Määritä investoinnin alkuperäiset kustannukset. Tähän pitäisi sisältyä kaikki alkukustannukset, kuten laitteet, materiaalit tai työvoima.

Arvioi odotetut kassavirrat investoinnin jokaiselle vuodelle. Tähän olisi sisällytettävä kaikki investoinnin tuottamat tulot, mukaan lukien myynti- tai vuokratulot, kustannussäästöt tai muut rahavirrat.

Laske kumulatiiviset kassavirrat jokaiselta investointivuodelta. Tämä voidaan tehdä laskemalla yhteen kunkin vuoden kassavirrat vuodesta 1 alkaen siihen vuoteen asti, jolloin alkuperäinen investointi on saatu kokonaan takaisin.

Määritetään vuosi, jolloin kumulatiiviset kassavirrat ovat yhtä suuret kuin alkuperäinen investointi. Tämä vuosi on investoinnin takaisinmaksuaika.

Takaisinmaksuaika lasketaan kaavalla:

Takaisinmaksuaika = Alkuperäinen investointi / Odotetut vuotuiset kassavirrat.

Esimerkiksi jos investointi maksaa 100 000 euroa ja tuottaa vuosittain 25 000 euroa kassavirtaa, takaisinmaksuaika on:

Takaisinmaksuaika = 100 000 euroa / 25 000 euroa vuodessa = 4 vuotta.

Tämä tarkoittaa, että investoinnin tuottaminen niin paljon rahaa, että 100 000 euron alkuperäiset kustannukset saadaan takaisin, kestäisi 4 vuotta.

lähde

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta investoinnin takaisinmaksuaika

Miten investoinnin takaisinmaksuaika lasketaan?

Takaisinmaksuaika lasketaan jakamalla investoinnin määrä vuotuisella kassavirralla. Tilinhoitajat ja rahastonhoitajat käyttävät takaisinmaksuaikaa päättäessään, kannattaako sijoitus toteuttaa. Yksi takaisinmaksuaikojen huonoista puolista on, että ne eivät ota huomioon rahan aika-arvoa.

Mitä tarkoittaa investoinnin takaisinmaksuaika?

1 Takaisinmaksuaikamenetelmä. Takaisinmaksuaika määritellään niiden vuosien määräksi, jotka tarvitaan alkuperäisen käteisinvestoinnin takaisin saamiseksi. Toisin sanoen se on ajanjakso, jonka lopussa kone, laitos tai muu investointi on tuottanut riittävästi nettotuloja investointikustannusten kattamiseksi.

Mikä on hyvä takaisinmaksuaika?

Paras takaisinmaksuaika on mahdollisimman lyhyt. Hankkeen tai investoinnin takaisinmaksun tai alkuperäisten kustannusten takaisin saamisen pitäisi tapahtua niin nopeasti kuin mahdollista. Kaikilla hankkeilla ja investoinneilla ei kuitenkaan ole sama aikahorisontti, joten lyhin mahdollinen takaisinmaksuaika on suhteutettava kyseisen aikahorisontin laajempaan kontekstiin. Esimerkiksi kodin parannushankkeen takaisinmaksuaika voi olla vuosikymmeniä, kun taas rakennushankkeen takaisinmaksuaika voi olla viisi vuotta tai vähemmän.

Mitkä ovat takaisinmaksuajan käytön haitat?

Kuten yllä olevasta yhtälöstä käy ilmi, takaisinmaksuajan laskeminen on yksinkertaista. Siinä ei oteta huomioon rahan aika-arvoa, inflaation vaikutuksia eikä sellaisten investointien monimutkaisuutta, joiden kassavirta voi olla epätasainen ajan kuluessa.
Diskontattua takaisinmaksuaikaa käytetään usein joidenkin puutteiden parempaan huomioon ottamiseen, esimerkiksi käyttämällä tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Tästä syystä yksinkertainen takaisinmaksuaika voi olla suotuisa, kun taas diskontattu takaisinmaksuaika saattaa osoittaa epäedullista investointia.

Mikä on investoinnin takaisinmaksuaika?

Investoinnin takaisinmaksuaika on aika, joka kuluu siihen, että investoinnin tuottamat kassavirrat vastaavat alkuperäistä kassavirtaa.

Miten investoinnin takaisinmaksuaika lasketaan?

Takaisinmaksuaika lasketaan jakamalla alkuperäisen investoinnin määrä investoinnin tuottamilla odotetuilla vuotuisilla kassavirroilla.

Miksi takaisinmaksuaika on tärkeä?

Takaisinmaksuaika on tärkeä taloudellinen mittari, koska se auttaa sijoittajia arvioimaan investoinnin riskiä ja kannattavuutta.

Mitä lyhyempi takaisinmaksuaika osoittaa?

Lyhyempi takaisinmaksuaika osoittaa, että investointi saa alkukustannuksensa takaisin nopeammin, mikä voi olla suotavaa sijoittajille, jotka haluavat saada sijoitukselleen tuoton mahdollisimman pian.

Mitä pidempi takaisinmaksuaika tarkoittaa?

Pidempi takaisinmaksuaika osoittaa, että investoinnin takaisinmaksuaika kestää kauemmin, mikä voi olla vähemmän toivottavaa sijoittajille, jotka haluavat saada sijoitukselleen tuoton mahdollisimman nopeasti.

Onko takaisinmaksuaika ainoa taloudellinen mittari, jota käytetään investointien arvioinnissa?

Ei, takaisinmaksuaika on vain yksi monista taloudellisista mittareista, joita voidaan käyttää investoinnin arvioinnissa. Muita mittareita ovat muun muassa nettonykyarvo (NPV), sisäinen korkokanta (IRR) ja kannattavuusindeksi (PI).

Voidaanko takaisinmaksuaikaa käyttää kaikentyyppisten investointien arviointiin?

Takaisinmaksuaikaa voidaan käyttää monentyyppisten investointien arviointiin, mutta se ei ehkä ole paras mittari tietyntyyppisille investoinneille, kuten investoinneille, joiden kassavirrat ovat arvaamattomia, tai investoinneille, joiden pitkän aikavälin hyödyt saattavat realisoitua täysimääräisesti vasta vuosien kuluttua.

Jätä kommentti