Mikä on hiilijalanjälki? suomalaisen hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki mittaa hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen määrää, joka on peräisin ihmisen toiminnasta, kuten liikenteestä, energiankulutuksesta ja teollisuusprosesseista.

Se ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jotka edustavat sitä hiilidioksidimäärää, jolla olisi sama lämmittävä vaikutus kuin muilla kasvihuonekaasuilla. Hiilijalanjälkeä käytetään arvioitaessa ihmisen toiminnan vaikutusta ympäristöön ja ilmastonmuutokseen sekä kartoitettaessa keinoja päästöjen vähentämiseksi ja niiden vaikutusten lieventämiseksi.

mistä hiilijalanjälki koostuu?

Hiilijalanjälki koostuu ihmisen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä. Nämä päästöt voivat olla peräisin eri lähteistä, kuten:

 • Energiankulutus: Tähän sisältyy sähkön, maakaasun ja muiden energiamuotojen käyttö kodeissa, yrityksissä ja liikenteessä.
 • Liikenne: Tähän sisältyvät autojen, linja-autojen, junien, lentokoneiden ja muiden liikennemuotojen päästöt.
 • Teollisuusprosessit: Tähän sisältyvät tehtaiden, voimalaitosten ja muiden teollisuuslaitosten päästöt.
 • Maa- ja metsätalous: Tähän sisältyvät päästöt karjankasvatuksesta, lannoitteiden käytöstä ja metsäkadosta.
 • Jätehuolto: Tähän kuuluvat kaatopaikkojen, jäteveden käsittelyn ja jätteenpolton päästöt.

Yleisimmät hiilijalanjälkeen sisältyvät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja fluoratut kaasut. Nämä kaasut mitataan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joissa otetaan huomioon niiden suhteellinen lämmittävä vaikutus ilmakehään verrattuna hiilidioksidiin.

suomalaisen hiilijalanjälki

Suomen hiilijalanjälki sisältää päästöt eri lähteistä, kuten energiankulutuksesta, liikenteestä, teollisuusprosesseista, maa- ja metsätaloudesta sekä jätehuollosta. Viimeisimpien saatavilla olevien vuoden 2019 tietojen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 53,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (MtCO2e), mikä on 2,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin päästölähde Suomessa on energiantuotanto, jonka osuus kokonaispäästöistä vuonna 2019 oli 29 %. Toiseksi suurin päästölähde oli kuljetussektori, jonka osuus kokonaispäästöistä oli 22 %. Teollisuussektori oli kolmanneksi suurin lähde, jonka osuus kokonaispäästöistä oli 21 %. Loput päästöt tulivat maa- ja metsätaloudesta (9 %), jätehuollosta (3 %) ja muista lähteistä (16 %).

Suomi on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa, että maa pyrkii saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen nettonollapäästöt kyseiseen vuoteen mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomi on toteuttanut erilaisia politiikkoja ja toimenpiteitä, kuten uusiutuvan energian käytön lisääminen, energiatehokkuuden edistäminen ja vähähiilisen liikenteen tukeminen.

Miten pienentää hiilijalanjälkeä?

Hiilijalanjäljen pienentäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi. Seuraavassa on muutamia tapoja pienentää hiilijalanjälkeäsi:

 • Vähennä energiankulutusta: Sammuta valot ja elektroniikka, kun niitä ei käytetä, käytä energiatehokkaita laitteita ja hehkulamppuja ja käytä ohjelmoitavaa termostaattia lämmityksen ja jäähdytyksen säätämiseen.
 • Käytä vähähiilistä liikennettä: Kävele, pyöräile tai käytä julkisia liikennevälineitä aina kun mahdollista, ja käytä polttoainetehokkaita ajoneuvoja, jos ajaminen on välttämätöntä.
 • Syö kasvipohjaista ruokavaliota: Lihan ja maitotuotteiden vähentäminen voi pienentää hiilijalanjälkeäsi merkittävästi, sillä kotieläintalous on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde.
 • Vähennä jätettä: Kierrätä, kompostoi ja vähennä kertakäyttömuovien käyttöä.
 • Käytä uusiutuvaa energiaa: Asenna aurinkopaneelit tai käytä uusiutuvaa energiaa sähköoperaattoriltasi, jos se on saatavilla.
 • Tue poliittisia muutoksia: Äänestä poliitikkoja ja politiikkoja, jotka tukevat uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.
 • Lennä vähemmän: Lentomatkustaminen on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja, joten yritä rajoittaa lentomatkustamista ja valitse muita liikennemuotoja aina kun mahdollista.

Näillä toimilla yksittäiset ihmiset voivat pienentää hiilijalanjälkeään merkittävästi ja edistää kestävämpää tulevaisuutta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on hiilijalanjälki

mitä tarkoittaa hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki on kasvihuonekaasujen (mukaan lukien hiilidioksidi ja metaani) kokonaismäärä, joka syntyy toiminnastamme. Yhdysvalloissa asuvan henkilön keskimääräinen hiilijalanjälki on 16 tonnia, mikä on yksi maailman korkeimmista luvuista.

miten hiilijalanjälki lasketaan?

Kerro kuukausittainen sähkölaskusi 105:llä.
Kerro kuukausittainen kaasulaskusi 105:llä.
Kerro kuukausittainen öljylaskusi 113:lla.
Kerro autosi vuotuinen kokonaiskilometrimäärä 0,79:llä.
Kerro viimeisen vuoden aikana käyttämiesi lentojen määrä (4 tuntia tai vähemmän) 1 100:lla.

Mikä on hiilijalanjäljen Yksikkö?

Mittauskehyksestä riippumatta hiilijalanjäljen yksikkö on hiilidioksidiekvivalenttitonni (CO2e).

Millä on suurin hiilijalanjälki?

Suurin ihmisen toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen lähde Suomessa on fossiilisten polttoaineiden polttaminen sähköä, lämpöä ja liikennettä varten.

Mikä on keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki?

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan keskivertosuomalaisen kulutuksen hiilijalanjälki on noin 11 000 kiloa vuodessa.

Mistä suomalaisen hiilijalanjälki koostuu?

Energiasektori on Suomen suurin päästölähde, joka vaikuttaa merkittävästi kokonaispäästöjen vuosittaiseen vaihteluun. Välittömän ennakkolaskelman mukaan energiasektorin päästöt vuonna 2021 olivat 34,0 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, mikä on vajaan prosentin vähemmän kuin edellisvuonna.

Mikä on Suomen hiilijalanjälki asukasta kohden?

Vuonna 2021 Suomen hiilidioksidipäästöt asukasta kohden olivat 6,97 tonnia hiilidioksidia asukasta kohden. Vaikka Suomen hiilidioksidipäästöt asukasta kohti vaihtelivat huomattavasti viime vuosina, niillä oli taipumus laskea vuosina 1972-2021 päätyen 6,97 tonniin hiilidioksidia asukasta kohti vuonna 2021.

Mitkä tekijät aiheuttavat hiilijalanjäljen?

Suurimmat hiilijalanjäljen aiheuttajat ovat: ruoka, kulutus, liikenne ja kotitalouksien energia. Ruoka on merkittävä hiilijalanjäljen aiheuttaja, ja erityisesti liha on ongelma. Kotieläimet aiheuttavat merkittävän määrän kasvihuonekaasupäästöjä, ja naudanliha on yksi suurimmista aiheuttajista.

Mikä on hyvä hiilijalanjälki?

Muista, että optimaalinen hiilijalanjälki on 6 000-16 000 kiloa kasvihuonekaasuja vuodessa henkilöä kohden. Tyypillinen kilo eli matala hiilijalanjälki on 16 000-22 000 kiloa. Alle 6 000 pisteen tulosta pidetään erittäin alhaisena.

Miksi pienennämme hiilijalanjälkeä?

Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeää, koska se lieventää maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia, parantaa kansanterveyttä, edistää maailmantaloutta ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Kun vähennämme hiilidioksidipäästöjä, autamme varmistamaan puhtaamman ilman, veden ja ruoan meidän sukupolvellemme ja tuleville sukupolville.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.