Mikä on agenda? Määritelmä, merkitys & synonyymit

Termi agenda tarkoittaa luetteloa asioista tai aiheista, joista keskustellaan tai joita käsitellään kokouksessa, tapahtumassa tai muussa toiminnassa. agenda sisältää yleensä tietoja, kuten kokouksen tai tapahtuman päivämäärän, kellonajan ja paikan sekä luettelon käsiteltävistä aiheista tai asioista, niiden käsittelyjärjestyksen ja kullekin aiheelle varatun ajan. agenda käytetään yleisesti liikekokouksissa, konferensseissa ja muissa virallisissa kokouksissa, jotta voidaan varmistaa, että kokous pysyy aikataulussa ja että kaikki tärkeät aiheet käsitellään.

agenda synonym

Tässä on muutamia synonyymejä sanalle ”agenda”:

 • Aikataulu
 • Ohjelma
 • Itinerary
 • Suunnitelma
 • työjärjestys
 • Asialuettelo
 • Toimintasuunnitelma
 • Hahmotelma
 • Kalenteri
 • Aikataulu

Miten tehdä agenda?

Kokouksen, tapahtuman tai muun toiminnan agenda luominen voi auttaa varmistamaan, että kaikki sujuu sujuvasti ja että kaikki tärkeät aiheet tulevat käsitellyiksi. Seuraavassa on joitakin vaiheita, joita voit noudattaa esityslistan laatimisessa:

 • Määritä tarkoitus: Määritä kokouksen tai tapahtuman tarkoitus ja tavoitteet, jotka haluat saavuttaa. Tämä auttaa sinua tunnistamaan aiheet, jotka on käsiteltävä.
 • Määritä osallistujat: Määritä, ketkä osallistuvat kokoukseen tai tapahtumaan. Tämä auttaa sinua päättämään, mitkä aiheet ovat ryhmän kannalta olennaisia ja kuka vastaa kunkin aiheen esittelystä tai siitä keskustelemisesta.
 • Tee luettelo aiheista: Laadi luettelo käsiteltävistä aiheista. Ryhmittele toisiinsa liittyvät aiheet yhteen ja aseta ne tärkeysjärjestykseen niiden tärkeyden ja aikarajoitusten perusteella.
 • Määritä aikarajat: Varaa kullekin aiheelle tietty aika sen tärkeyden ja sen todennäköisesti synnyttämän keskustelun määrän perusteella. Ole realistinen aikarajojen suhteen varmistaaksesi, että kaikki aiheet voidaan käsitellä annetussa ajassa.
 • Laadi esityslista: Käytä mallia tai laadi asiakirja, jossa esitetään kokouksen yksityiskohdat, kuten päivämäärä, kellonaika ja paikka sekä luettelo aiheista ja niiden aikarajoista. Liitä mukaan kaikki tarvittavat ohjeet tai kokouksessa tarvittavat materiaalit.
 • Jaa esityslista: Jaa esityslista kaikille osallistujille ennen kokousta tai tapahtumaa. Näin he voivat valmistautua ja varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla.
 • Tarkista ja mukauta: Tarkista esityslista ennen kokousta tai tapahtumaa ja tee tarvittavat muutokset palautteen tai aikatauluun tehtyjen muutosten perusteella.

Näitä vaiheita noudattamalla voit luoda selkeän ja tehokkaan agenda, joka auttaa varmistamaan, että kokous tai tapahtuma sujuu sujuvasti ja että kaikki tärkeät aiheet käsitellään.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on agenda

Mitä tarkoitit agenda?

luettelo tai hahmotelma harkittavista tai tehtävistä asioista. tiedekunnan kokousten esityslistat. : taustalla oleva usein ideologinen suunnitelma tai ohjelma. poliittinen esityslista.

Mikä on kokouksen esityslista?

Kokouksen esityslista auttaa sinua ja kollegojasi valmistautumaan kokoukseen ja opastaa teitä keskustelunaiheissa. Esityslistan suunnitteluun käytetty aika säästää todennäköisesti kaikkien kokouksen osallistujien aikaa, koska se tarjoaa selkeän joukon aiheita, tavoitteita ja aikatauluja.

Mikä on agenda yhdellä lauseella?

luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista: Esityslistalla oli useita tärkeitä asioita. Turvallisuuskysymys on korkealla tämän iltapäivän kokouksen esityslistalla.

Mikä on agenda myös nimeltään?

Synonyymit agenda kalenteri, suunnitelma, ohjelma, aikataulu, aikataulu ja kortti.

Miksi sitä kutsutaan agenda?

Agenda on lyhenne sanoista agenda sunt tai agendum est, jotka ovat latinankielisen verbin ago, agere, egi, actum ”ajaa eteenpäin, laittaa liikkeelle” gerundiivimuotoja monikossa ja yksikössä, esimerkiksi karjaa. Merkitys on ”(ne asiat/se asia), jotka on ajettava eteenpäin”.

Mikä on agendan merkitys?

Se agenda kertoo, mistä keskustellaan, varmistaa, että kokous pysyy aikataulussa ja että kaikki tietävät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ilman esityslistaa kokoukset voivat helposti poiketa raiteiltaan ja joissain tapauksissa muuttua kaoottisiksi. Tämän seurauksena tärkeät asiat saattavat jäädä kesken.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.