Mikä on ammattiliitto? | Määritelmä, historia ja faktat

Ammattiliitto on työntekijöiden muodostama järjestö, joka edustaa työntekijöiden yhteisiä etuja työpaikalla. Ammattiliitot järjestäytyvät yleensä toimialan tai ammatin mukaan, ja niiden tavoitteena on parantaa jäsentensä palkkoja, etuuksia ja työoloja.

Ammattiliitot voivat harjoittaa monenlaista toimintaa jäsentensä etujen edistämiseksi, kuten työehtosopimusneuvotteluja työnantajien kanssa paremmista palkoista ja eduista, tiukempien työterveys- ja työturvallisuussäännösten puolustamista ja työntekijöiden oikeudellista edustusta riitatapauksissa työnantajien kanssa.

Ammattiliitot voivat myös tarjota jäsenilleen koulutusmahdollisuuksia, kuten työpajoja, seminaareja ja kursseja, joiden avulla he voivat kehittää uusia taitojaan ja edetä urallaan.

Mitä ammattiliittoja on Suomessa?

Suomessa on useita ammattiliittoja, jotka edustavat tiettyjen alojen tai ammattien työntekijöitä. Seuraavassa on lueteltu joitakin Suomen tärkeimpiä ammattiliittoja:

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK): SAK on Suomen suurin ammattiyhdistysliitto, joka edustaa työntekijöitä eri toimialoilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetusalalla ja palvelualoilla.
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (STTK): STTK edustaa ammatti- ja johtotehtävissä toimivia työntekijöitä, kuten insinöörejä, opettajia ja terveydenhuollon ammattilaisia.
 • Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto (JHL): JHL edustaa julkisten ja hyvinvointialojen työntekijöitä, mukaan lukien koulutus, sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto.
 • Service Union United (PAM): PAM edustaa palvelualan työntekijöitä, mukaan lukien vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemisala sekä siivousala.
 • Opetusalan ammattiliitto (OAJ): OAJ edustaa opettajia ja muita koulutuksen ammattilaisia.
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto (SEL): SEL edustaa elintarviketeollisuuden työntekijöitä, mukaan lukien tuotanto, pakkaus ja kuljetus.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Suomessa toimivista monista ammattiliitoista. On syytä huomata, että ammattiliiton jäsenyys on vapaaehtoista, ja työntekijät voivat vapaasti valita ammattiliiton, joka parhaiten edustaa heidän etujaan ja tarpeitaan.

Mitä hyötyä ammattiliitto on?

Ammattiliitot ovat työntekijöiden muodostamia järjestöjä, jotka edustavat heidän yhteisiä etujaan työpaikalla. Ammattiliittoon kuulumisesta on useita etuja, muun muassa seuraavat:

 • Neuvotteluvoima: Ammattiliitot antavat työntekijöille kollektiivisen äänen, jonka avulla he voivat neuvotella paremmista palkoista, etuuksista ja työoloista työnantajiensa kanssa. Ammattiliitot pystyvät usein neuvottelemaan parempia sopimuksia kuin yksittäiset työntekijät pystyisivät yksinään neuvottelemaan.
 • Oikeudellinen edustus: Ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen oikeudellista edustusta riitatilanteissa työnantajien kanssa. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä tapauksissa, joissa on kyse perusteettomasta irtisanomisesta, syrjinnästä tai muusta huonosta kohtelusta työpaikalla.
 • Terveys ja turvallisuus: Ammattiliitot pyrkivät varmistamaan, että työpaikat ovat turvallisia ja terveellisiä niiden jäsenille. Ne ajavat parempia turvallisuussäännöksiä ja -koulutusta, ja ne tarjoavat jäsenilleen tietoa ja tukea työpaikan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
 • Koulutus ja koulutus: Ammattiliitot tarjoavat usein jäsenilleen koulutusmahdollisuuksia, kuten työpajoja, seminaareja ja kursseja. Tämä voi auttaa työntekijöitä kehittämään uusia taitoja ja parantamaan uranäkymiään.
 • Kollektiivinen toiminta: Ammattiliitot tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden ryhtyä yhteisiin toimiin yhteisten etujensa puolesta. Tämä voi sisältää lakkoja, mielenosoituksia ja muita suoran toiminnan muotoja.

Kaiken kaikkiaan ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen monia etuja, kuten suuremman neuvotteluvoiman, oikeudellisen edustuksen, paremman terveyden ja turvallisuuden, koulutusmahdollisuudet sekä mahdollisuuden ryhtyä kollektiivisiin toimiin. Kun työntekijät tekevät yhteistyötä ammattiliittojensa kautta, he pystyvät paremmin suojelemaan ja edistämään oikeuksiaan ja etujaan työpaikoilla.

Miten löydän oman ammattiliittoni?

Löydät itsellesi sopivan ammattiliiton noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • Määritä toimialasi tai ammattisi: Ensimmäinen askel ammattiyhdistyksen löytämisessä on määrittää ala tai ammatti, jolla työskentelet. Ammattiliitot ovat yleensä järjestäytyneet toimialan tai ammatin mukaan, joten on tärkeää tietää, mihin niistä kuulut.
 • Tee tutkimusta: Kun tiedät toimialasi tai ammattisi, voit tehdä tutkimusta löytääksesi ammattiliittoja, jotka edustavat alasi työntekijöitä. Voit aloittaa etsimällä tietoa alueesi ammattiliitoista verkosta tai ottamalla yhteyttä paikalliseen työvoimatoimistoon.
 • Tarkista ammattiliittohakemistot: Verkossa on useita hakemistoja, joissa luetellaan ammattiliittoja toimialan tai ammatin mukaan. Näistä hakemistoista voi olla apua, kun etsit oman alasi työntekijöitä edustavia ammattiliittoja.
 • Kysy kollegoilta tai työtovereilta: Kysy kollegoiltasi tai työtovereiltasi, kuuluvatko he ammattiliittoon. He voivat ehkä antaa sinulle tietoa alueesi ammattiliitoista tai ohjata sinut ammattiliiton luokse, joka edustaa alasi työntekijöitä.
 • Ota yhteyttä ammattiliittoon: Kun olet löytänyt ammattiyhdistyksen, josta olet kiinnostunut, ota siihen yhteyttä saadaksesi lisätietoja jäsenyysvaatimuksista ja -eduista. Se voi antaa sinulle lisätietoja tai vastata kysymyksiisi.

Muista, että ammattiliittoon liittyminen on henkilökohtainen valinta, ja sinun kannattaa tehdä tutkimustyötä löytääksesi ammattiliiton, joka sopii sinulle ja tarpeisiisi.

Kuka voi liittyä ammattiliittoon?

Yleisesti ottaen kuka tahansa, joka työskentelee tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tietyllä alalla tai ammatissa, voi liittyä ammattiliittoon, jos hän täyttää jäsenyysvaatimukset. Tämä koskee kaikenikäisiä, eri sukupuolta, rotua ja taustaa olevia työntekijöitä.

Ammattiliitoilla on yleensä omat kelpoisuusehtonsa, jotka voivat vaihdella liiton ja sen edustaman toimialan tai ammatin mukaan. Useimmissa tapauksissa sinun on kuitenkin oltava työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja ammattialalla tai ammatissa, jota liitto edustaa, jotta voit liittyä jäseneksi.

Joissakin tapauksissa ammattiliitot voivat hyväksyä jäseniksi myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole tällä hetkellä työsuhteessa mutta jotka ovat työskennelleet alalla tai ammatissa aiemmin tai jotka ovat opiskelijoita, jotka opiskelevat alan tutkintoa varten.

On syytä huomata, että joihinkin ammattiliittoihin voivat liittyä vain tietyissä tehtävissä tai asemissa työskentelevät työntekijät tai tietyn toimialan tai ammatin tietyillä sektoreilla työskentelevät työntekijät. On tärkeää tarkistaa liittymisestä kiinnostuneen liiton jäsenyysvaatimukset varmistaaksesi, että olet oikeutettu jäsenyyteen.

miksi ei kannata liittyä ammattiliittoon?

On kuitenkin syytä huomata, että jotkut työntekijät voivat jättää liittymättä ammattiliittoon Suomessa esimerkiksi seuraavista syistä:

 1. Henkilökohtaiset vakaumukset: Jotkut työntekijät eivät ehkä ole samaa mieltä tietyn ammattiliiton politiikasta, toimista tai periaatteista, minkä vuoksi he voivat päättää olla liittymättä.
 2. Kustannukset: Jäsenmaksut voivat olla joillekin työntekijöille ongelma, erityisesti jos he eivät näe ammattiliiton tarjoamien palvelujen arvoa.
 3. Rajalliset edut: Jotkut työntekijät saattavat kokea, että liiton tarjoamat edut, kuten neuvotteluvoima, oikeudellinen edustus tai koulutusmahdollisuudet, eivät ole riittävän merkittäviä perustellakseen jäsenmaksut.
 4. Henkilökohtaiset olosuhteet: Työntekijät, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia tai jotka työskentelevät epätavanomaisissa työjärjestelyissä, eivät välttämättä ole oikeutettuja joidenkin ammattiliittojen jäsenyyteen.

Viime kädessä päätös liittyä tai olla liittymättä ammattiyhdistykseen on henkilökohtainen päätös, joka edellyttää huolellista harkintaa yksilöllisistä olosuhteista ja vakaumuksista. On tärkeää tutkia eri ammattiliittoja ja niiden tarjoamia etuja, jotta voit päättää, onko jäsenyys oikea valinta sinulle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on ammattiliitto

Kuka kuuluu ammattiliittoon?

Ammattiliitto on jäsenistä koostuva järjestö (jäsenyyteen perustuva järjestö), ja sen jäsenistön on koostuttava pääasiassa työntekijöistä. Yksi ammattiliiton päätavoitteista on suojella ja edistää jäsentensä etuja työpaikalla. Useimmat ammattiliitot ovat riippumattomia työnantajista.

Minkälaisia työntekijöitä kuuluu ammattiliittoon?

Hyvin yleisesti sanottuna yksityisen sektorin työnantajien palveluksessa olevat muut kuin johtajat, mukaan lukien lentoyhtiöt ja rautatiet, sekä liittovaltion hallituksen ja osavaltioiden, piirikuntien ja paikallishallinnon palveluksessa olevat työntekijät monissa – mutta ei kaikissa – osavaltioissa voivat perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin.

Mitä etuja Ammattiliitosta?

Ammattiliittoon liittyminen
neuvotella paremmasta palkasta.
neuvotella paremmista työoloista, kuten pidemmistä lomista tai paremmasta työterveydestä ja -turvallisuudesta.
tarjota koulutusta uusia taitoja varten.
antaa yleistä neuvontaa ja tukea.

miksi kuulua ammattiliittoon?

Liittymällä yhteen ammattiliittoihin työntekijät voivat neuvotella korkeammista palkoista ja eduista ja parantaa työoloja. Amerikassa on miljoonia ammattiyhdistysten jäseniä kaikista elämänalueista. Nämä henkilöt tietävät, että puhumalla yhdessä voi saavuttaa enemmän kuin yksin.

Miksi ihmiset kuuluvat ammattiliittoon?

Jotkut työntekijät liittyvät ammattiliittoon, koska he uskovat, että ammattiliitto voi: neuvotella paremmasta palkasta. neuvotella paremmista työoloista, kuten useammista lomapäivistä tai paremmasta työterveydestä ja -turvallisuudesta. tarjota koulutusta uusia taitoja varten.

Mikä on ammattiliiton päätavoite?

Ammattiliiton tärkein tavoite on vahvistaa ja parantaa jäsentensä hyvinvointia työpaikalla. Useimmat ammattiliitot ovat riippumattomia työnantajista. Ammattiliittoa ohjaa usko siihen, että yhtenäisyys on voimaa.