Mikä on cv ja miten tehdä cv?

CV, ansioluettelot, ansioluettelot, saatekirjeet,. Jos olet työnhaun keskellä, olet ehkä törmännyt tuntemattomaan asiakirjaan, jonka työnantajat haluavat sinun lähettävän työhakemuksesi mukana: ansioluetteloon, joka tunnetaan myös nimellä CV. Mutta mikä on ansioluettelo ja miten se kirjoitetaan? Ja miten ansioluettelo eroaa ansioluettelosta?

Tämän akateemisen asiakirjan ja ammatillisen ansioluettelon välillä on joitakin tärkeitä eroja, ja haluan, että opit kirjoittamaan ansioluettelon, jotta voit erottua työnhaussa.

Mikä on cv?

Ansioluettelosi, tai lyhyesti CV, tulee latinankielisestä sanasta ”curriculum vitae”, joka tarkoittaa ”elämänkulkua”. Alkuperästään huolimatta CV:n laatiminen ei edellytä toisen kielen taitoa. Toisin kuin ansioluettelo, jossa yleensä esitetään yhteenveto työkokemuksesta, taidoista ja tavoitteista, ansioluettelo on muodollinen asiakirja, jossa korostetaan akateemisia ansioluetteloitasi.

CV:ssä on kattava selvitys koulutuksestasi, mukaan lukien työhistoriasi, todistukset, palkinnot, tutkimushankkeet, julkaistut teokset ja ammatilliset yhteydet koko elämäsi ajalta.

cv käytetään yleisimmin korkeakoulutuksen työpaikkahakemuksissa, kuten professoreiden tai tutkimusavustajien hakemuksissa. Niiden käyttö voi kuitenkin vaihdella alasta riippuen; myös korkeatasoiset työpaikat oikeus-, rahoitus- ja liike-elämässä voivat edellyttää ansioluetteloa. Lisäksi ansioluetteloa käytetään usein apurahoja ja apurahoja haettaessa. On syytä huomata, että Suomessa ja Euroopassa ansioluettelo on työhakemusten vakioasiakirja.

Mitä eroa on cv ja ansioluettelon välillä?

Vaikka cv (ansioluettelo) ja ansioluettelo ovat molemmat asiakirjoja, joissa esitetään yhteenveto ammatillisesta taustastasi ja pätevyydestäsi, niiden välillä on useita keskeisiä eroja.

 • Pituus: CV voi olla useita sivuja pitkä, riippuen kokemuksestasi ja pätevyydestäsi.
 • Painopiste: Ansioluettelossa keskitytään työkokemukseen, taitoihin ja saavutuksiin, kun taas ansioluettelo sisältää yksityiskohtaisempia tietoja akateemisesta ja ammatillisesta taustastasi, kuten koulutuksesta, tutkimuskokemuksesta, julkaisuista ja esityksistä.
 • Käyttötarkoitus: cv käytetään tyypillisesti yksityisen sektorin työhakemuksissa, kun taas ansioluetteloa käytetään yleisemmin akateemisissa, tieteellisissä tai tutkimustehtävissä sekä apuraha- tai apurahahakemuksissa.
 • Muoto: CV on yleensä muotoiltu siten, että se on helppo skannata nopeasti, kun taas ansioluettelo on muotoiltu jäsennellymmin ja yksityiskohtaisemmin.
 • Henkilötiedot: Ansioluettelo sisältää yleensä vain olennaiset henkilötiedot, kuten nimesi, yhteystietosi ja ammatilliset sosiaalisen median profiilit. Sitä vastoin cv voi sisältää muita henkilökohtaisia tietoja, kuten kansalaisuutesi, viisumiasemaasi tai kielitaitoasi koskevia tietoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ansioluettelo on tiivis yhteenveto työkokemuksestasi ja -taidoistasi, kun taas cv on kattavampi asiakirja, joka tarjoaa yksityiskohtaisen yleiskatsauksen akateemisesta ja ammatillisesta taustastasi. Työhakemuksessa vaadittava asiakirja riippuu toimialasta, työtehtävästä ja työnantajan mieltymyksistä.

Mistä tiedän, milloin käytän cv?

CV:n eli ansioluettelon käyttäminen voi olla tärkeää, kun haet tietyntyyppisiä työpaikkoja tai tilaisuuksia. Yleisesti ottaen ansioluetteloa käytetään yleensä silloin, kun haetaan akateemisia, tutkimus- tai tieteellisiä tehtäviä tai kun haetaan apurahoja tai apurahoja. Seuraavassa on joitakin erityisiä tilanteita, joissa ansioluettelo voi olla tarkoituksenmukainen:

 • Opetus- tai tutkimustehtävän hakeminen yliopistosta tai korkeakoulusta.
 • Hakeminen apurahaa tai stipendiä akateemisella tai tieteellisellä alalla.
 • Hakeminen tutkimusorganisaatioon tai ajatushautomoon.
 • Hakeminen valtion virastoon tai kansainväliseen organisaatioon, joka edellyttää yksityiskohtaista selvitystä akateemisista saavutuksistasi.
 • Hakemus tieteellisen tai lääketieteellisen alan tehtävään, joka edellyttää kattavaa katsausta tutkimustyöstäsi, julkaisuistasi ja esityksistäsi.

Yleisesti ottaen, jos haet työpaikkaa, jossa keskitytään akateemiseen tai tutkimukselliseen taustaasi, ansioluettelo on todennäköisesti sopivin asiakirja. Jos kuitenkin haet työpaikkaa joltakin muulta alalta, kuten liike-elämän tai markkinoinnin alalta, perinteinen ansioluettelo voi olla sopivampi. On aina hyvä tarkistaa huolellisesti työnkuvaus ja hakuohjeet, jotta voit päättää, mikä asiakirja sopii parhaiten hakemukseesi.

miten tehdä cv?

Ansioluettelon (CV) laatiminen voi tuntua pelottavalta, mutta oikealla lähestymistavalla ja muutamilla hyödyllisillä vinkeillä voit luoda asiakirjan, joka esittelee taitosi, kokemuksesi ja saavutuksesi tehokkaasti. Seuraavassa on muutamia vaiheita, jotka auttavat sinua luomaan vahvan ansioluettelon:

 • Valitse oikea muoto: CV:tä luodessasi voit valita eri formaatteja. Yleisimpiä muotoja ovat käänteinen kronologinen muoto, toiminnallinen muoto ja yhdistelmämuoto. Valitse muoto, joka tuo parhaiten esiin taitosi ja kokemuksesi.
 • Aloita henkilötiedoistasi: Aloita ansioluettelosi ilmoittamalla nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Voit myös liittää mukaan ammatillisen profiilin tai yhteenvedon, jossa korostetaan vahvuuksiasi ja kokemustasi.
 • Korosta koulutustasi: CV:ssä koulutus sijoitetaan yleensä ennen työkokemusta. Luettele tutkinnot, todistukset ja muut koulutustiedot, mukaan lukien oppilaitoksen nimi, valmistumispäivä ja mahdolliset akateemiset ansiot.
 • Sisällytä työkokemuksesi: Luettele aiempi työkokemuksesi käänteisessä aikajärjestyksessä aloittaen viimeisimmästä työpaikastasi. Ilmoita työnimike, yrityksen nimi, työskentelypäivämäärät sekä lyhyt kuvaus työtehtävistäsi ja vastuualueistasi.
 • Korosta saavutuksiasi: Sen sijaan, että luettelet työtehtäviisi, korosta saavutuksiasi ja saavutuksiasi kussakin tehtävässä. Käytä konkreettisia, mitattavissa olevia esimerkkejä osoittaaksesi vaikuttavuutesi.
 • Kerro myös taidoista ja todistuksista: Luettele kaikki hankkimasi asiaankuuluvat taidot ja todistukset, kuten kielitaito, atk-taidot tai ammatilliset todistukset.
 • Räätälöi cv työtehtävään sopivaksi: Kun haet tiettyä työpaikkaa, räätälöi ansioluettelosi niin, että siinä korostuvat työnkuvauksen kannalta olennaisimmat taidot ja kokemus.
 • Tarkista ja muokkaa: Kun olet saanut ansioluettelosi valmiiksi, tarkista se huolellisesti oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta. Pyydä myös ystävää tai kollegaa tarkistamaan se virheettömyyden varmistamiseksi.

Muista, että cv on markkinointiasiakirja, jossa esitellään taitojasi ja saavutuksiasi. Varmista, että ansioluettelosi on helppolukuinen, tiivis ja räätälöity hakemaasi työpaikkaan sopivaksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on cv

Mitä CV ssa pitää olla?

Ansioluettelo (CV) on asiakirja, jossa esitetään koko akateeminen historiasi.
Ansioluettelon tulisi sisältää ainakin yhteystiedot, koulutus, tutkimuskokemus, opetuskokemus (tarvittaessa), julkaisut, esitykset ja suositukset.
Pituus ei ole yhtä tärkeää ansioluettelossa kuin sen kattavuus.

Mikä ero on CV ja ansioluettelo?

Termi CV on lyhenne latinankielisestä sanasta Curriculum Vitae, joka on kirjaimellisesti käännettynä ”elämänkulku”. CV on hyvin perusteellinen asiakirja, jossa kuvataan urakehitystäsi vaihe vaiheelta ja joka sisältää kaikenlaisia henkilökohtaisia tietoja.

Mistä saan CV?

Avaa Canva. Kirjaudu sisään Canva-tilillesi ja etsi ”CV templates” tai ”Resumes” päästäksesi alkuun.
Valitse täydellinen malli. Selaa valikoimaamme ammattimaisesti suunniteltuja CV-malleja.
Muokkaa CV-mallia.
Esittele ansioluettelosi luovilla tavoilla.
Tallenna ja lähetä ansioluettelosi.

millainen on hyvä cv

Päivitä se: Hyvä ansioluettelo on ajantasainen ansioluettelo, jonka voit lähettää aina tilaisuuden tullen. Kiinnitä huomiota päivämääriin ja lisää tai muuta tärkeitä tietoja, kuten uusi puhelinnumero, sähköpostiosoite, päättämäsi kurssi tai kokemuksesi.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.