Mikä on ironiaa | Määritelmä ja esimerkkejä

ironiaa on sanojen käyttämistä ilmaisemaan jotain muuta kuin kirjaimellisen merkityksen vastakohtaa ja erityisesti sen vastakohtaa
yleensä humoristinen tai sardoninen kirjallisuuden tyyli tai muoto, jolle on ominaista ironia

Mitä on ironiaa?

On pohdittu paljon sitä, mitkä tapahtumat ovat ”aitoa” ironiaa, ja sanakirjaa pyydetään usein antamaan vastaus. Tässä on faktoja siitä, miten sanaa ironia käytetään.

Ironialla on kaksi muodollista käyttötapaa, jotka eivät ole yleisessä proosassa yhtä yleisiä kuin sen rennommat käyttötavat. Toinen käyttö viittaa sokraattiseen ironiaan – menetelmään, jolla paljastetaan vastustajan tietämättömyys teeskentelemällä itse tietämätöntä ja esittämällä tarkentavia kysymyksiä. Toinen viittaa dramaattiseen ironiaan tai traagiseen ironiaan – draaman tilanteen ja henkilöhahmojen käyttämien sanojen väliseen epäjohdonmukaisuuteen, jonka vain yleisö voi nähdä. Sokraattinen ironia on väittelyssä käytetty keino; dramaattinen ironia on sitä, mitä tapahtuu, kun yleisö tajuaa, että Romeon ja Julian suunnitelmat menevät pieleen.

Mitä on ironia yhdessä lauseessa?

ironia substantiivi [U] (vastakkainen tulos)
tilanne, jossa jollakin, jolla oli tarkoitus olla tietty tulos, on vastakkainen tai hyvin erilainen tulos: Ironista (siinä) on se, että uusi verojärjestelmä rasittaa niitä, joita sen oli tarkoitus auttaa. Lisää esimerkkejä.

Miksi sitä kutsutaan ironia?

Termi ironia juontaa juurensa kreikkalaiseen sarjakuvahahmoon Eironiin, nokkelaan altavastaajahahmoon, joka nokkeluudellaan voittaa toistuvasti kerskailevan Alazonin. Platonin dialogien sokraattinen ironia juontaa juurensa tästä koomisesta alkuperästä.

Mikä on ironian merkitys ja tyypit?

Ironia esiintyy, kun jokin sanottu asia tai tilanteen odotettu lopputulos poikkeaa siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Se on retorinen ja kirjallisuuden keino, jota esiintyy useissa eri muodoissa.

Miten tunnistat ironian?

Katso, onko hahmon lausuma tahallisesti tai tahattomasti ristiriidassa asetelman kanssa.
Jos hahmo käyttää pilkkaavaa sävyä, kyseessä on verbaalinen ironia ja se viittaa sarkasmiin.
Jos hahmo toteaa asian vakavasti ilman ironista tai sarkastista tarkoitusta, kyseessä on tilannekohtainen ironia.

Mitä on verbaalinen ironia?

Verbaalinen ironia on kielikuva. Puhujan tarkoituksena on, että hänet ymmärretään tarkoittavan jotakin sellaista, joka on ristiriidassa hänen sanomansa kirjaimellisen tai tavanomaisen merkityksen kanssa.

Mitä eroa on ironian ja verbaalisen ironiaa välillä?

Tilannekohtaista ironiaa esiintyy silloin, kun on eroavaisuuksia seuraavien välillä sen välillä, mitä odotetaan tapahtuvan, ja sen välillä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Esimerkiksi paloaseman palaminen on tilanneironiaa. Verbaalista ironiaa on se, kun hahmo sanoo jotain, joka eroaa siitä, mitä hän todella tarkoittaa tai miltä hänestä todella tuntuu…

Mikä on ironiaa esimerkki?

ironiaa lauseessa sanotaan yksi asia, kun taas tarkoitetaan toista asiaa. Jos olisi esimerkiksi kylmä, sateinen ja harmaa päivä, voisit sanoa: ”Mikä kaunis päivä!”. Tai vaihtoehtoisesti, jos kärsisit pahasta ruokamyrkytyksestä, voisit sanoa: ”Vau, minulla on tänään mahtava olo.”

Mikä on yksinkertainen määritelmä sanalle ironiaa?

sanojen käyttö ilmaisemaan jotain muuta kuin ja erityisesti kirjaimellisen merkityksen vastakohtaa.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.