Mikä on karma ja miten se vaikuttaa elämääsi?

Karma on hindulaisuuden, buddhalaisuuden, jainismin ja sikhismin käsite, joka viittaa ajatukseen, että teoilla on seurauksia. Se perustuu uskomukseen, jonka mukaan tekojen seuraukset määräävät ihmisen kohtalon sekä nykyisessä että tulevissa elämissä.

Karman käsitteen mukaan jokainen ihmisen tekemä teko synnyttää energiaa, joka lopulta palaa kyseiseen ihmiseen. Hyvät teot luovat positiivista energiaa, joka johtaa positiivisiin seurauksiin, kun taas huonot teot luovat negatiivista energiaa, joka johtaa negatiivisiin seurauksiin. Toisin sanoen ihminen niittää sitä, mitä kylvää.

Karmaa käytetään usein selittämään maailmassa vallitsevaa epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta sekä ajatusta jälleensyntymisestä. Ne, jotka tekevät hyviä tekoja, keräävät positiivista karmaa ja syntyvät uudelleen parempaan elämään seuraavassa inkarnaatiossaan, kun taas ne, jotka tekevät huonoja tekoja, keräävät negatiivista karmaa ja syntyvät uudelleen huonompaan elämään.

Karma nähdään myös keinona saavuttaa henkistä kasvua ja valaistumista. Tekemällä hyviä tekoja ja keräämällä positiivista karmaa voi saavuttaa korkeamman tietoisuuden tilan ja ylittää jälleensyntymiskierteen.

Karmatyypit

Karma voi olla yksilöllistä tai kollektiivista. Esimerkiksi yksilöllinen karma syntyy ihmisen ajatuksista, sanoista ja teoista. Mutta kun ihmiset toimivat ryhmänä, esimerkiksi kun sotilaat käyttävät aseita tai kun uskonnollinen ryhmä rukoilee tai meditoi, he luovat kollektiivista karmaa.

Hyvä karma vs. huono karma

Karma voidaan jakaa hyvään ja pahaan karmaan. Hyvä karma on seurausta toisten hyväksi tehdyistä hyvistä teoista, kun taas huono karma on seurausta toisille tahallisesti aiheutetusta vahingosta.

Jos tekosi aiheuttavat pysyvää kipua ja kärsimystä, niitä pidetään negatiivisina, epäsiveellisinä tai tuhoavina. Jos tekosi aiheuttavat onnellisuutta, niitä pidetään rakentavina, myönteisinä ja hyveellisinä. Vaikka teot eivät olekaan niin mustavalkoisia, että ne olisivat lähtökohtaisesti hyviä tai pahoja, niiden tulokset voidaan tunnistaa kummaksi tahansa.

Sanchita Karma vs. Prarabdha Karma

Karmalla on neljä ulottuvuutta. Niistä sanchita ja prarabdha ovat kaksi yleisintä.

Sanchita karma on karman varasto, joka juontaa juurensa evoluutioon. Uskotaan, että kun ihmiset sulkevat silmänsä ja tulevat tietoisiksi, he voivat tuntea maailmankaikkeuden luonteen, koska heillä on informaatiovarasto – eli sanchita karma. Tämän varaston kautta voi saada tietoa yksisoluisista eläimistä ja elottomista aineista, jotka juontavat juurensa luomisen alkuun.

Prarabdha-karma on tietoa, joka on annettu sinulle nykyisessä elämässäsi. Tämä tieto on usein rajoitettu vain siihen, mitä voitte käsitellä. Jos ottaisit vastaan kaikki karmamuistosi, myös menneistä elämistäsi, et pystyisi käsittelemään niitä ja mahdollisesti kuolisit. Monia ihmisiä vainoavat jo muistot pelkästään nykyisestä olemassaolostaan. Tässä kohtaa prarabdha-karma astuu kuvaan.

Miten karma vaikuttaa elämääsi?

Karmalla uskotaan olevan merkittävä vaikutus ihmisen elämään sekä nykyisessä että tulevissa elämissä. Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla karma voi vaikuttaa ihmisen elämään:

 • Tekojen seuraukset: Karma perustuu ajatukseen, että jokaisella ihmisen tekemällä teolla on seurauksia. Hyvät teot johtavat myönteisiin seurauksiin, kun taas huonot teot johtavat kielteisiin seurauksiin. Nämä seuraukset voivat vaikuttaa henkilön elämään monin tavoin, kuten terveyteen, vaurauteen, ihmissuhteisiin ja uraan.
 • Reinkarnaatio: Karma liitetään usein jälleensyntymisen käsitteeseen, joka tarkoittaa, että kuoleman jälkeen ihmisen sielu syntyy uudelleen uuteen ruumiiseen. Uuden elämän luonteen uskotaan määräytyvän aiemmissa elämissä kertyneen karman perusteella. Siksi nykyisessä elämässä tehtyjen tekojen seurauksilla voi olla merkittävä vaikutus tuleviin elämiin.
 • Moraaliset arvot: Karman käsite korostaa moraalisten arvojen ja eettisen käyttäytymisen merkitystä. Se kannustaa yksilöitä toimimaan ystävällisesti, myötätuntoisesti ja rehellisesti, sillä nämä teot luovat positiivista karmaa. Toisaalta haitalliset teot, kuten valehtelu, huijaaminen ja toisten vahingoittaminen, voivat luoda negatiivista karmaa ja aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia.
 • Henkilökohtainen kasvu: Karma nähdään myös keinona saavuttaa henkilökohtaista kasvua ja henkistä kehitystä. Ymmärtämällä tekojensa seuraukset yksilöt voivat oppia virheistään ja tehdä parempia valintoja tulevaisuudessa. Tämä voi johtaa tyydyttävämpään ja tarkoituksenmukaisempaan elämään.

Kaiken kaikkiaan karman käsite viittaa siihen, että jokaisella teolla on seurauksia ja että yksilöt ovat vastuussa teoistaan ja niiden vaikutuksesta muihin. Toimimalla ystävällisesti ja myötätuntoisesti yksilöt voivat kerätä positiivista karmaa ja vaikuttaa myönteisesti omaan elämäänsä ja muiden ihmisten elämään.

Mitä ovat 12 karman lakia?

Karmasäännöistä on erilaisia tulkintoja ja versioita, mutta tässä on 12 yleisesti mainittua periaatetta:

 • Suuri laki: ”Mitä kylvät, sitä niität”. Tämä on karman perusperiaate, jonka mukaan jokaisella teolla on vastaava seuraus.
 • Luomisen laki: Olet oman todellisuutesi luoja. Ajatuksesi, uskomuksesi ja tekosi muokkaavat elämääsi.
 • Nöyryyden laki: Hyväksy se, mitä elämässäsi tapahtuu, oppitunniksi ja mahdollisuudeksi kasvaa.
 • Kasvun laki: Muutos ja henkilökohtainen kasvu syntyvät siitä, että opit menneistä virheistä ja otat vastuun teoistasi.
 • Vastuullisuuden laki: Olet vastuussa omasta elämästäsi, etkä voi syyttää muita olosuhteistasi.
 • Yhteyden laki: Kaikki maailmankaikkeudessa on yhteydessä toisiinsa, ja teoillasi on vaikutusta muihin.
 • Keskittymisen laki: Et voi keskittyä kahteen asiaan yhtä aikaa, joten keskity elämäsi myönteisiin puoliin.
 • Antamisen laki: Mitä enemmän annat, sitä enemmän saat.
 • Tässä ja nyt -laki: Elä nykyhetkessä äläkä mieti menneisyyttä tai murehdi tulevaisuutta.
 • Muutoksen laki: Muutos on väistämätöntä, ja sinun on hyväksyttävä se kasvaaksesi.
 • Kärsivällisyyden ja palkitsemisen laki: Kaikki vaatii aikaa ja vaivaa, ja palkintoja saavat ne, jotka ovat kärsivällisiä ja sinnikkäitä.
 • Merkityksen ja inspiraation laki: Toimintasi tulisi olla merkityksellistä ja inspiroida muita tekemään hyvää maailmassa.

Karman laki

Karman laki on peruskäsite hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa, jainismissa, sikhismissä ja muissa itäisissä uskonnoissa. Se viittaa syyn ja seurauksen periaatteeseen, jonka mukaan jokaisella teolla tai teolla, olipa se sitten hyvä tai paha, on vastaava seuraus tai lopputulos.

Karmalain mukaan jokainen yksilö on vastuussa teoistaan, ja näiden tekojen laatu määrää tulevien kokemusten luonteen. Hyvät teot tai teot johtavat myönteisiin seurauksiin, kuten onnellisuuteen, menestykseen ja vaurauteen, kun taas huonot teot tai teot johtavat kielteisiin seurauksiin, kuten kärsimykseen, kipuun ja epäonnistumiseen.

Karman uskotaan olevan jatkuva kiertokulku, jossa tässä elämässä tehdyt teot vaikuttavat tuleviin elämiin tai jälleensyntymisiin. Elämän perimmäinen tavoite on katkaista karman kiertokulku ja saavuttaa vapautuminen tai valaistuminen, jolloin yksilö vapautuu syntymän, kuoleman ja uudelleensyntymisen kiertokulusta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on karma

Miten Karma toimii?

Hindulaisuus määrittelee karman ihmisen henkisen tai fyysisen toiminnan ja sen seurausten väliseksi suhteeksi. Se tarkoittaa myös henkilön kaikkien nykyisten ja aiempien elämiensä aikana tekemiensä tekojen seurauksia sekä syy-seuraus-ketjua moraalissa.

Mihin uskontoon kuuluu karman laki ja UMMA?

Karma on hindulaisuuden käsite, joka kuvaa järjestelmää, jossa hyödylliset vaikutukset johtuvat aiemmista hyödyllisistä teoista ja haitalliset vaikutukset aiemmista haitallisista teoista, mikä luo toimien ja reaktioiden järjestelmän sielun (jivatmanin) jälleensyntyneiden elämien aikana muodostaen uudestisyntymiskierteen.

Mikä on esimerkki karmasta?

Esimerkiksi: Kukaan ei peri toisen ihmisen hyvää tai pahaa tekoa. Hedelmä on samaa laatua kuin teko.

Onko karma todellinen asia?

Yksinkertaisesti sanottuna tapa, jolla me koemme karman, ei ole todellinen. Karma on kuitenkin todellinen sosiaalinen, psykologinen reaktio tapahtumiin. Me kaikki löydämme omat ainutlaatuiset tapamme olla paras mahdollinen ihminen.

Mistä tiedän karmani?

koet näennäisesti selittämättömiä käyttäytymismalleja ja malleja.
Mahdollisuuksia mestaruuteen tarjoutuu.
Sinulla on ollut yksi tai useampi karmallinen suhde.
Olet tietoinen yhden tai useamman teeman toistumisesta elämässäsi.
Sinulla on karmavelan numeroita.
Persoonallisuusnumero.
Elämänpolun numero.

Miten karma vaikuttaa elämääsi?

Karma vaikuttaa elämäämme tekemällä meidät vastuullisiksi mistä tahansa teosta tai reaktiosta, sen lisäksi, mitä tarkoituksemme on ollut kyseistä tekoa tehdessämme. Sen sanotaan olevan ohjaavaa energiaa, joka on tarkoituksellisen toiminnan ja aikomuksen lopputuote. Elämäämme vaikuttaa se energia, jota annamme juuri nyt ja tulevaisuudessa.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.