Mikä on kiertoliittymä?

Kiertoliittymä on eräänlainen ympyränmuotoinen risteys, jossa liikenne kulkee jatkuvana silmukana ilman pysäytysmerkkejä tai liikennevaloja. Liikenneympyrään saapuvien ajoneuvojen on väistettävä liikenneympyrässä jo olevia ajoneuvoja ja liityttävä liikennevirtaan, kun se on turvallista.

Kiertoliittymät on suunniteltu parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, koska ne vähentävät mahdollisten törmäyskohtien määrää ja poistavat tarpeen kääntyä vasemmalle vastaantulevan liikenteen yli. Ne voivat myös vähentää ruuhkia ja polttoaineen kulutusta, koska kuljettajien ei tarvitse odottaa vihreää valoa tai pysähtyä ja ajaa risteyksen läpi.

Kiertoliittymät voivat vaihdella kooltaan ja suunnittelultaan, mutta niissä on yleensä keskisaareke, yksi tai useampi liikennekaista sekä sisään- ja ulosajopaikat. Niitä käytetään monissa maissa ympäri maailmaa, ja niiden suosio on kasvanut viime vuosina keinona parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on kiertoliittymä

Kuka väistää kiertoliittymässä?

Onko yhdestä suunnasta lähestyvällä liikenteellä etuoikeus toisesta suunnasta lähestyvään liikenteeseen nähden? Ainoa etuajo-oikeussääntö on, että liikenneympyrän sisällä olevilla kuljettajilla on etuajo-oikeus kaikkiin liikenneympyrään saapuviin kuljettajiin nähden riippumatta lähestymissuunnasta.

Saako kiertoliittymässä vaihtaa kaistaa?

Liikenneympyrän läpi ajamisessa on muutama tärkeä asia muistettava: Väistämisvelvollisuus liikenneympyrässä jo oleville kuljettajille (kiertävällä ajoradalla) Pysy kaistallasi; älä vaihda kaistaa. Älä pysähdy liikenneympyrässä.

Milloin sinun pitäisi vaihtaa kaistaa liikenneympyrässä?

Pysy liikenneympyrässä oikealla, kunnes sinun on vaihdettava kaistaa päästäksenne uloskäynnille. Näytä vasemmalle vilkku, kun olet ohittanut liittymää edeltävän uloskäynnin, jota aiot käyttää.

Mitä liikenneympyrässä ei saa tehdä?

Liittymään saapuvat kuljettajat eivät saa ajaa poikittaisliikenteen rinnalla, koska molemmat poikittaisliikenteen kaistat saavat poistua liikenneympyrästä. Sisäänajo ei ole ”oikealle kääntyminen” eikä ”sulautuminen”. Väistämisvelvollisuusmerkkien alapuolelle asennetut lisäkilvet muistuttavat kuljettajia väistämään molempia kaistoja.

Mikä on kiertoliittymän sääntö?

Väistää tieltä. Tärkein sääntö – liikenneympyrään tultaessa on annettava tietä liikenneympyrässä olevalle liikenteelle, ellei tiemerkinnöissä tai liikennemerkeissä toisin määrätä. Jos tie on vapaa, jatka matkaa. Pysähtyminen liikenneympyrässä hidastaa liikennettä ja voi aiheuttaa turhauttavia viivytyksiä.

Mitä kaistaa käytät 2-kaistaisessa liikenneympyrässä?

Jos käytät ensimmäistä uloskäyntiä, sinun pitäisi aina olla kauimpana vasemmalla olevalla kaistalla. Jos käytät viimeistä uloskäyntiä tai jos joudut kiertämään koko matkan ja palaamaan takaisin itsellesi, sinun pitäisi olla oikeanpuoleisimmalla kaistalla. Tämä pätee aina, myös liikenneympyröissä, joissa on vain kaksi kaistaa ja useita olemassa olevia kaistoja.

Kuinka monta kertaa on laitonta kiertää liikenneympyrää?

Useimmilla lainkäyttöalueilla ei ole tiukkoja rajoja tälle säännölle, mutta jos kiertää useammin kuin kaksi tai kolme kertaa, sitä pidetään varomattomuutena. Sinun ei pitäisi koskaan joutua kiertämään liikenneympyrää useammin kuin kaksi kertaa, ja on suositeltavaa poistua liikenneympyrästä heti, kun se on turvallista.

Kuinka monta kertaa liikenneympyrän kiertäminen on laitonta?

Useimmilla lainkäyttöalueilla ei ole tiukkoja rajoja tälle säännölle, mutta jos kiertää useammin kuin kaksi tai kolme kertaa, sitä pidetään varomattomuutena. Sinun ei pitäisi koskaan joutua kiertämään liikenneympyrää useammin kuin kaksi kertaa, ja on suositeltavaa poistua liikenneympyrästä heti, kun se on turvallista.

Miten kaistoja käytetään liikenneympyrässä?

On ratkaisevan tärkeää tietää, millä kaistalla sinun on oltava, kun lähestyt liikenneympyrää. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että sinun pitäisi olla vasemmalla kaistalla, jos ajat alle puolet tai puolet kiertoliittymästä, ja oikeanpuoleisella kaistalla, jos ajat yli puolet kiertoliittymästä.

Kenelle liikenneympyrän kiertoliittymässä annetaan etuajo-oikeus?

Liikenneympyrään saapuvan liikenteen on aina annettava väistämisvelvollisuus KAIKILLE liikenneympyrässä olevalle liikenteelle riippumatta siitä, millä kaistalla he ovat, aivan kuten yksisuuntaisen tien ylityksessä. Liikenneympyrän kapasiteetti on pieni ja tehoton, ja sitä käytetään lähinnä visuaalisen ilmeen vuoksi.

Mikä on liikenneympyrän tarkoitus?

Kiertoliittymät ovat turvallisempi vaihtoehto liikennevaloille ja stop-merkeille. Kiertoliittymän tiukka ympyrä pakottaa kuljettajat hidastamaan, ja risteysten vakavimmat kolarityypit – oikealle kääntyvät, vasemmalle kääntyvät ja nokkakolarit – ovat epätodennäköisiä. Kiertoliittymät parantavat liikenteen sujuvuutta ja ovat ympäristön kannalta parempia.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.