Mikä on kommunisti? Määritelmä, historia, lajikkeet & faktat

Kommunisti on henkilö, joka uskoo kommunismiin, joka on poliittinen ja taloudellinen ideologia, jossa kannatetaan luokatonta yhteiskuntaa, jossa kaikki omaisuus ja resurssit ovat yhteisön tai valtion yhteisomistuksessa ja valvonnassa. Kommunismin perimmäisenä tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa ei ole riistoa, eriarvoisuutta tai sortoa.

Kommunistisessa järjestelmässä ei ole yksityisomistusta, ja kaikki resurssit ja tuotantovälineet ovat yhteisön tai valtion omistuksessa. Tällä pyritään varmistamaan, että resurssit jaetaan oikeudenmukaisesti ja että kaikilla on käytettävissään elämiseen ja menestymiseen tarvittavat resurssit.

Kommunismiin kuuluu myös yhteiskuntaluokkien lakkauttaminen ja luokkataistelun poistaminen. Kommunistisessa yhteiskunnassa kaikkia pidetään tasavertaisina, eikä sosiaaliseen asemaan tai varallisuuteen perustuvaa hierarkiaa tai sortoa ole.

Kommunismista on ollut historian aikana monia erilaisia tulkintoja ja toteutuksia, ja ideologia on usein liitetty marxilais-leniniläisiin poliittisiin liikkeisiin ja hallintoihin eri maissa. Kaikki kommunismiin uskovat ihmiset eivät kuitenkaan välttämättä kannata kyseisten hallintojen politiikkaa tai toimia.

kuka on kommunisti?

Kommunisti on henkilö, joka kannattaa kommunismin poliittista ja taloudellista ideologiaa. Kommunistit uskovat sellaisen yhteiskunnan luomiseen, jossa kaikki resurssit ja tuotantovälineet ovat yhteisön tai valtion yhteisomistuksessa ja valvonnassa ja jossa ei ole riistoa, epätasa-arvoa tai sortoa.

Kommunisteiksi identifioituvat henkilöt voivat olla eri taustoista ja heillä voi olla erilaisia käsityksiä siitä, miten kommunistinen yhteiskunta voidaan saavuttaa. Jotkut saattavat olla kommunistista politiikkaa ja periaatteita ajavien poliittisten puolueiden tai järjestöjen jäseniä, kun taas toiset saattavat yksinkertaisesti uskoa kommunistisiin ihanteisiin ja pyrkiä saavuttamaan ne yhteisöllisen järjestäytymisen tai aktivismin avulla.

On syytä huomata, että vaikka termi ”kommunisti” liitetään usein marxilais-leniniläisiin poliittisiin liikkeisiin ja järjestelmiin, kaikki kommunisteiksi identifioituvat ihmiset eivät välttämättä kannata kyseisten järjestelmien politiikkaa tai toimia. Lisäksi monissa maissa on lakeja tai toimintalinjoja, jotka rajoittavat tai kieltävät kommunistisia järjestöjä ja toimintaa, joten kommunistiksi identifioitumisella voi olla tietyissä yhteyksissä oikeudellisia tai sosiaalisia seurauksia.

entiset kommunistiset maat

Nykyiset kommunistiset maat:

China, Cuba, Laos, North Korea ja Vietnam.

Entiset kommunistiset maat (nykyisen nimen mukaan):

Entinen Neuvostoliiton osa: Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Viro, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Latvia, Liettua, Moldova, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan ja Ukraina.
Muut Aasian maat: Afganistan, Kambodža, Mongolia ja Jemen.
Neuvostoliiton hallitsemat itäblokin maat: Bulgaria, Tšekin tasavalta, Saksa (Itä), Unkari, Puola, Romania, Slovakia.
Balkanin maat: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Makedonian tasavalta, Montenegro, Serbia ja Slovenia.
Afrikka: Angola, Benin, Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia, Somalia, Eritrea ja Mosambik.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on kommunisti

Mikä on kommunistinen maa?

Kommunistinen valtio, joka tunnetaan myös nimellä marxilais-leninistinen valtio, on yksipuoluevaltio, jota hallinnoi ja johtaa marxilais-leninistisesti suuntautunut kommunistinen puolue.

Mikä on kommunistinen vs. kapitalistinen?

Kapitalismi on talousjärjestelmä, jossa yksityishenkilöt omistavat ja hallitsevat talouden kauppaa ja teollisuutta voiton tuottamiseksi. Kommunismi tarkoittaa yhteiskunnallista järjestelmää, jossa maan kauppaa ja teollisuutta hallitsee yhteisö ja jokaisen yksilön osuus riippuu hänen kyvyistään ja tarpeistaan.

Mikä on esimerkki kommunismista?

Luettelo kommunistisista maista. Tällä hetkellä on olemassa vain viisi esimerkkiä kommunistisista maista. Ne ovat kuitenkin ottaneet kommunismin vakiohallitusmuodokseen: Kiinan kommunismi on yksi suosituimmista esimerkeistä. Muita esimerkkejä ovat Pohjois-Korea, Laos, Kuuba ja Vietnam.

Mikä on kommunismin tavoite?

Kommunismi (latinan sanoista communis, ’yhteinen, yleinen’) on sosialistiseen liikkeeseen kuuluva vasemmistolainen tai äärivasemmistolainen yhteiskuntapoliittinen, filosofinen ja taloudellinen ideologia, jonka tavoitteena on kommunistisen yhteiskunnan perustaminen, sosioekonominen järjestys, jonka keskiössä on tuotantovälineiden yhteinen omistus, jakelu ja …

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.