Mikä on nato? | viimeisimmät tiedot

Nato tarkoittaa Pohjois-Atlantin liiton järjestöä. Se on poliittinen ja sotilaallinen liitto, joka perustettiin vuonna 1949 Pohjois-Atlantin sopimuksella, jonka 12 perustajajäsentä allekirjoitti Washingtonissa. Nykyään Natolla on 30 jäsenmaata Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta.

Naton ensisijaisena tarkoituksena on tarjota kollektiivista puolustusta jäsenmaidensa mahdollisia turvallisuusuhkia vastaan ja sitoutua vastavuoroisesti siihen, että hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita vastaan. Natolla on erilaisia tehtäviä ja toimintoja, kuten yhteisiä sotaharjoituksia, puolustussuunnittelua, kriisinhallintaa ja rauhanturvaoperaatioita.

Nato on ollut merkittävä rooli Euroopan ja Pohjois-Amerikan turvallisuusympäristön muokkaamisessa viime vuosikymmeninä, erityisesti kylmän sodan aikana ja kylmän sodan jälkeisenä aikana. Se on edelleen tärkeä foorumi transatlanttiselle yhteistyölle ja maailmanlaajuisiin turvallisuushaasteisiin vastaamiselle.

mikä on naton esikunta?

Naton päämaja sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. Päämaja tunnetaan nimellä Naton päämaja tai liiton päämaja. Se sijaitsee Brysselin esikaupunkialueella Everessä, lähellä Brysselin kansainvälistä lentokenttää.

Naton päämajassa sijaitsevat liiton poliittiset ja hallinnolliset elimet, kuten Pohjois-Atlantin neuvosto, sotilaskomitea ja kansainvälinen esikunta. Pohjois-Atlantin neuvosto on Naton tärkein poliittinen päätöksentekoelin, ja se koostuu kaikkien Naton 30 jäsenmaan suurlähettiläistä.

Naton päämajaan kuuluu myös erilaisia tiloja ja palveluja, kuten konferenssitiloja, toimistoja, viestintä- ja tietojärjestelmiä sekä logistista tukea. Päämajalla on keskeinen rooli Naton operaatioiden ja toimintojen koordinoinnissa ja toteuttamisessa, ja se toimii jäsenmaiden välisen viestinnän ja yhteistyön keskuksena.

suomen nato-jäsenyys

Suomen tasavallan ja Pohjois-Atlantin liiton (Nato) väliset suhteet ovat läheiset. Suomi on yksi kuudesta Euroopan unionin jäsenestä, jotka eivät ole Naton jäseniä. Suomella on ollut viralliset suhteet Natoon vuodesta 1994 lähtien, jolloin Suomi liittyi rauhankumppanuusohjelmaan.

Lue lisää täältä

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on nato

Mikä on Naton tarkoitus?

Yleiskatsaus. Vuonna 1949 Washingtonin sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä perustettu Nato on 30 Pohjois-Amerikan ja Euroopan maan muodostama turvallisuusliitto. Naton perustavoitteena on turvata liittolaisten vapaus ja turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin.

Mitä maita on Natossa?

Natossa on tällä hetkellä 30 jäsentä. Vuonna 1949 liittouman perustajajäseniä oli 12: Belgia, Kanada, Tanska, Ranska, Islanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

Miksi Nato perustettiin ja mikä on sen tarkoitus?

Pohjois-Atlantin liitto perustettiin toisen maailmansodan jälkimainingeissa. Sen tarkoituksena oli turvata rauha Euroopassa, edistää jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja suojella niiden vapautta – kaikki tämä Neuvostoliiton tuolloin aiheuttaman uhan torjumiseksi.

Onko Suomi liittynyt Natoon?

Venäjän Ukrainaan vuonna 2022 tekemän hyökkäyksen jälkeen keskustelu kääntyi Nato-jäsenyyden puolesta, ja maa haki virallisesti Naton jäsenyyttä 18. toukokuuta 2022.

Liittyykö Suomi Natoon?

Nato allekirjoitti 5. heinäkuuta 2022 liittymispöytäkirjan Suomen liittymisestä liittoon. Jos Suomi liittyy Natoon, 1 340 kilometrin pituisesta rajasta Venäjän kanssa tulee uusi Naton ja Venäjän välinen raja.

Miksi Suomi on Natossa?

Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta muuttuneessa turvallisuusympäristössä ja parantaisi Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta. Suomen vahva puolustuskyky ja sietokyky vahvistaisivat myös Natoa ja liittouman kollektiivista puolustusta