Mikä on nominatiivi? Määritelmä ja esimerkkejä

Nominatiivi on suomen kielessä käytetty kieliopillinen sijamuoto, jolla osoitetaan lauseen subjekti. Sitä käytetään myös osoittamaan lauseen subjektin täydennystä, joka kuvaa tai nimeää uudelleen subjektin. Suomen kielessä nominatiivi on substantiivin perusmuoto, ja se on sanakirjamerkinnässä ensimmäisenä mainittu muoto. Nominatiivissa olevilla substantiiveilla ei ole mitään päätteitä, paitsi jos ne ovat monikossa tai niillä on erityisiä vokaaliharmoniaa koskevia vaatimuksia. Nominatiivi on tärkeä osa suomen kielen kielioppia, sillä sitä käytetään monissa eri yhteyksissä, esimerkiksi lausumissa henkilöistä, paikoista, asioista ja käsitteistä.

nominatiivi esimerkki

Toki, tässä on muutamia esimerkkejä suomen kielen nominatiivista:

  • ”Minä syön omenan.” (Syön omenan.) Tässä lauseessa ”minä” on lauseen subjekti ja se on nominatiivissa. ”Omena” (omena) on myös nominatiivissa, koska se on lauseen suora objekti.
  • ”Hän on opiskelija.” (Hän on opiskelija.) Tässä lauseessa ”hän” (hän) on lauseen subjekti ja on nominatiivissa. ”Opiskelija” (opiskelija) on nominatiivissa, koska se on subjektin täydennys, joka nimeää subjektin uudelleen.
  • ”Lapset leikkivät puistossa.” (Lapset leikkivät puistossa.) Tässä lauseessa ”lapset” (lapset) on lauseen subjekti ja on nominatiivissa. ”Puisto” (puisto) on myös nominatiivissa, koska se on paikka, jossa toiminta tapahtuu.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on nominatiivi

Mikä on suomen kieliopin nominatiivi?

Nominatiivi on suomen kielessä käytetty kieliopillinen tapaus, jota käytetään osoittamaan lauseen subjektia tai subjektin täydennystä.

Miten nominatiivi merkitään suomen kielessä?

Suomen kielessä nominatiivissa olevilla substantiiveilla ei ole suffikseja, paitsi monikossa olevilla substantiiveilla tai sellaisilla substantiiveilla, joilla on erityisiä vokaaliharmoniaa koskevia vaatimuksia.

Milloin suomen kielessä käytetään nominatiivia?

Nominatiivia käytetään, kun substantiivi on lauseen subjekti tai kun sitä käytetään subjektin täydennyksenä, joka kuvaa tai nimeää subjektin uudelleen.

Miksi nominatiivin sijamuoto on tärkeä suomen kielessä?

Nominatiivi on tärkeä suomen kielen kieliopissa, koska se on substantiivin perusmuoto, ja sitä käytetään monissa eri yhteyksissä, kuten lausumissa ihmisistä, paikoista, asioista ja käsitteistä. Se on myös olennainen lauseenrakenteen ymmärtämisen ja kieliopillisesti oikeiden lauseiden rakentamisen kannalta suomen kielessä.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.