Mikä on passiivi? määritelmä ja merkitys

Passiivi on kieliopillinen rakenne, jossa lauseen subjekti ei ole toiminnan tekijä vaan toiminnan vastaanottaja. Suomen kielessä passiivi muodostetaan käyttämällä apuverbiä ”olla” (olla) preesensissä, jota seuraa pääverbin menneen ajan partitiivi.

Esimerkiksi lauseessa ”John luki kirjan” ”Kirja” on lauseen subjekti ja ”John” on toiminnan tekijä. Passiivirakenteessa ”kirjasta” tulee toiminnan vastaanottaja ja ”John” sijoittuu past partitiivin ”read” jälkeen. Tämän lauseen suomenkielinen vastine olisi siis ”Kirja luettiin Johanneksen toimesta” (kirjaimellisesti ”Kirja luettiin Johanneksen toimesta”).

Passiivia käytetään usein korostamaan toiminnan vastaanottajaa tai tekemään lauseesta vähemmän suora tai vähemmän henkilökohtainen. Sitä käytetään yleisesti myös tieteellisessä ja teknisessä kirjallisuudessa keskittymään toiminnan kohteeseen tai tulokseen eikä toiminnan tekijään.

Toki, tässä on positiivinen esimerkki passiivin käytöstä:

  • Aktiivinen ääni: Kokki valmisti aterian.
  • Passiivi: Kokki valmisti aterian.

Tässä esimerkissä aktiivilause korostaa toiminnan tekijää, joka on kokki. Passiivilause taas korostaa toiminnan vastaanottajaa, joka on ateria. Passiivin rakenne mahdollistaa myös sen, että lause on epäsuorempi ja muodollisempi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on passiivi

Mikä on passiivi esimerkki?

Passiivilause on lause, jossa subjekti ei suorita verbin toimintaa. Itse asiassa passiivilauseessa verbin toiminta tehdään subjektille. Esim: Kakku syötiin.

Mikä on aktiivi ja passiivi?

Äänne viittaa verbin muotoon, joka osoittaa, milloin kieliopillinen subjekti suorittaa toiminnan tai on toiminnan vastaanottaja. Kun lause kirjoitetaan aktiiviäänellä, subjekti suorittaa toiminnan; passiivissa subjekti vastaanottaa toiminnan.

Miten passiivi muodostetaan?

Passiivi muodostetaan käyttämällä apuverbin ”olla” muotoa (be, am, is, are, was, were, were, being, been), jota seuraa pääverbin menneen ajan partitiivi. Hän rakastaa minua. Minua rakastetaan. Veimme lapsemme sirkukseen.

Miksi sitä kutsutaan passiiviksi?

Sanaa passiivi käytetään ilmaisemaan, että subjektille tehdään jokin teko sen sijaan, että se olisi itse tekemässä tekoa.

Mitä passiivilla tarkoitetaan?

ei reagoi näkyvästi johonkin sellaiseen, jonka voisi olettaa tuottavan tunteen tai tunteen ilmenemismuotoja. ei osallistu helposti tai aktiivisesti; passiivinen: passiivinen komitean jäsen. ei aiheuta näkyvää reaktiota tai aktiivista osallistumista: passiivinen rooli.

Miksi käytämme passiivia?

Passiivin avulla puhujat ja kirjoittajat voivat olla mainitsematta ”toimijaa” erityisesti silloin, kun tieto toimijasta on tuntematonta, epäolennaista, ilmeistä, luottamuksellista tai vaikeasti tunnistettavaa. (Sana ”agentti” viittaa toiminnan suorittajaan.)