Mikä on piennar?

Piennar tarkoittaa suomeksi tien nurmipintaista reunaa, joka sijaitsee yleensä tien pinnan ja ojan tai aidan välissä. Sitä käytetään usein valuma-alueena, jotta vesi ei kerääntyisi tien pinnalle erityisesti rankkasateiden tai lumisateiden aikana. Termi ”Piennar” voi kaupunkialueilla viitata myös jalkakäytävän ja reunakiven tai jalkakäytävän ja jalkakäytävän väliseen alueeseen.

Piennarilla on tärkeä rooli tien turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämisessä estämällä vesivahinkoja ja tarjoamalla lisätilaa hätätilanteissa tapahtuville liikkeille. On kuitenkin tärkeää huomata, että Piennarin leveys ja kunto voivat vaihdella muun muassa tien suunnittelusta, ilmastosta ja kunnossapitokäytännöistä riippuen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on piennar

Mitä piennar tarkoittaa?

Piennar on suomalainen termi, jolla tarkoitetaan tien nurmipintaista reunaa, joka sijaitsee yleensä tien pinnan ja ojan tai aidan välissä.

Mitä varten piennar on?

Piennarilla on useita tarkoituksia, kuten kuivatusalue, joka estää veden kerääntymisen tien pinnalle, ylläpitää tien turvallisuutta ja toimivuutta estämällä vesivahinkoja ja tarjoaa lisätilaa hätätilanteissa tapahtuville liikkeille.

Voiko Piennarin leveys ja kunto vaihdella?

Kyllä, Piennarin leveys ja kunto voivat vaihdella muun muassa tien suunnittelusta, ilmastosta ja kunnossapitokäytännöistä riippuen.

Kenelle piennar on tarkoitettu?

Piennar ei ole tarkoitettu millekään tietylle ihmisryhmälle. Se on tierakenteen piirre, jolla on toiminnallinen tarkoitus, kuten kuivatuksen tai lisätilan tarjoaminen hätätilanteissa tehtäviä liikkeitä varten. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat kuitenkin käyttää Piennaria tietyissä tilanteissa, kuten kävellessään tai pyöräillessään tien reunalla.

Kuka saa ajaa pientareella?

Piennarilla saavat yleensä ajaa vain valtuutetut ajoneuvot, kuten hätä- ja kunnossapitoajoneuvot, tietyissä tilanteissa, kuten hätätilanteessa tai tien kunnossapitotöissä. Yleisesti ottaen tavalliset ajoneuvot eivät kuitenkaan saa ajaa Piennarilla, koska se voi olla vaarallista ja vahingoittaa tien pintaa. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat tietyissä tilanteissa käyttää Piennaria jalankulkuun tai pyöräilyyn, mutta sitä ei ole tarkoitettu säännölliseen ajoneuvoliikenteeseen.