Mikä on referenssi? Määritelmä & merkitys

referenssi on tietolähde tai yhteyspiste, jota käytetään todentamaan tai antamaan lisäyhteyttä väitteelle, väitteelle tai tiedolle. = voi olla monessa muodossa, kuten kirjoissa, artikkeleissa, verkkosivustoilla, haastatteluissa ja muissa asiakirjoissa tai tiedotusvälineissä.

Akateemisissa tai tieteellisissä yhteyksissä referenssi käytetään usein tukemaan tutkimusta, väitteitä tai paperissa tai artikkelissa esitettyjä väitteitä. Niitä voidaan käyttää myös mainitsemaan kirjoituksessa käytettyjen ideoiden, lainausten tai tietojen lähteitä.

Joissakin yhteyksissä, kuten työ- tai työhakemuksissa, referenssi voi viitata myös henkilöihin, jotka voivat taata hakijan taidot, pätevyyden tai luonteen. Mahdolliset työnantajat tai muut asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä näihin referensseihin tarkistaakseen tietoja tai antaakseen lisätietoa hakijan taustasta.

Referenssi esimerkki

  • Akateemisessa paperissa: ”Smithin (2010) mukaan maapallon keskilämpötila on noussut 1,5 celsiusastetta viimeisen vuosisadan aikana.”
  • Työhakemuksessa: ”Ilmoita vähintään kolmen ammatillisen referenssin nimet ja yhteystiedot, jotka voivat todistaa taitosi ja pätevyytesi.”
  • Uutisartikkelissa: ”Kaupunginvaltuusto äänesti yksimielisesti uuden kehityssuunnitelman hyväksymisen puolesta ja viittasi ympäristönsuojeluviraston tuoreeseen raporttiin keskeisenä viitteenä.”
  • Kirjassa: ”Lisätietoa aiheesta on Jonesin (2018) teoksen luvussa 4, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti niitä kulttuurisia ja taloudellisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet nykyteknologian kehitykseen.”
  • Oikeudellisessa asiakirjassa: ”Vastaajan väite, jonka mukaan hän ei ollut paikalla rikospaikalla, on ristiriidassa useiden silminnäkijöiden kertomusten sekä viitteeksi toimitetun videotodisteen kanssa.”

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on referenssi

Mitä tarkoittaa referenssi?

Viite voi viitata tietolähteeseen, kuten kirjallisuuteen tai asiantuntijan arvioon. Erityisessä yhteydessä se voi viitata myös aikaisemman työn tuloksiin tai entiseen työnantajaan. Esimerkiksi työnhakijat ja työn tarjoajat voivat antaa referenssejä, jotka takaavat heidän taitonsa ja pätevyytensä. Termillä ”referenssi” voi olla erilaisia merkityksiä riippuen siitä, missä yhteydessä sitä käytetään.

Miten pyytää referenssi?

Hanki lupa käyttää niitä ammatillisina referensseinä.
Ilmoita ammatillisille referensseille, että joku voi ottaa heihin yhteyttä.
Ilmoita ammatillisille referensseille hyvissä ajoin.
Anna referensseillesi asianmukaiset taustatiedot.
Kerro heille, miten aiot käyttää heidän suositustaan.

Mitä referenssi käytetään?

auttaa välttämään plagiointia tekemällä selväksi, mitkä ajatukset ovat omia ja mitkä jonkun muun ajatuksia. osoittaa, että ymmärrät aihetta. antaa tukevia todisteita ajatuksillesi, väitteillesi ja mielipiteillesi. antaa muille mahdollisuuden tunnistaa käyttämäsi lähteMikä on referenssiet.

Mikä on Asiakasreferenssi?

Asiakasreferenssi on asiakkaidesi kertoma tarina tai joukko tarinoita, jotka korostavat yrityksesi hyviä puolia. Kun luot asiakasreferenssiohjelman, luot käytännössä luettelon asiakkaista, joiden tarinoita voit luottaa kertovan.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.