Mikä on saatekirje? (Ja miten sellainen kirjoitetaan)

Saatekirje on asiakirja, joka liitetään työhakemukseen, yleensä ansioluetteloon tai CV:hen (curriculum vitae). Se on työnhakijan tapa esitellä itsensä ja korostaa pätevyyttään ja kiinnostustaan työtä kohtaan. Saatekirje osoitetaan yleensä työnantajalle tai palkkaavalle esimiehelle, ja sen tulisi sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

 • avauslausuma, jossa hakija ja haettava työpaikka esitellään.
 • yhteenveto hakijan asiaankuuluvista taidoista ja kokemuksesta.
 • selvitys hakijan kiinnostuksesta tehtävään ja yritykseen.
 • loppulausuma, jossa kiitetään työnantajaa hakemuksen huomioon ottamisesta ja kehotetaan ottamaan yhteyttä hakijaan lisätietoja tai haastattelun sopimista varten.

Saatekirje on räätälöitävä työpaikan ja työnantajan mukaan, eikä siinä saa vain toistaa ansioluettelossa tai ansioluettelossa olevia tietoja. Kirjeen on oltava hyvin kirjoitettu ja ammattimainen, ja siinä on perusteltava hyvin, miksi hakija sopii tehtävään.

Miksi saatekirje on tärkeä?

Saatekirje on tärkeä, koska siinä selitetään ansioluettelosi yksityiskohtia tarkemmin ja se on ensimmäinen vaikutelma, jonka palkkaava johtaja saa sinusta. Työnantajat käyttävät saatekirjeitä karsimaan hakijakuntaa ja valitsemaan haastateltavien joukon. Joissakin työpaikoissa saatekirje on pakollinen ja toisissa vapaaehtoinen, jotta nähdään, ketkä hakijat näkevät ylimääräistä vaivaa.

Saatekirjeiden tyypit

Saatekirjeitä on monenlaisia, ja jokaisella on oma tarkoituksensa. Seuraavassa on joitakin yleisimpiä tyyppejä:

 • Hakemuksen saatekirje: Tämä on yleisin saatekirjetyyppi, ja sillä haetaan tiettyä avointa työpaikkaa. Kirjeessä hakijan on esiteltävä itsensä, selitettävä, miksi hän on kiinnostunut tehtävästä, ja korostettava asiaankuuluvia taitojaan ja kokemustaan.
 • Verkostoitumisen saatekirje: Tämäntyyppisellä saatekirjeellä pyritään tavoittamaan hakijan ammatilliseen verkostoon kuuluva henkilö, joka voi tarjota työpaikan tai suosituksen. Kirjeessä on selitettävä, kuka hakija on, miksi hän ottaa yhteyttä kyseiseen yhteyshenkilöön ja mitä hän etsii.
 • Suosituksen saatekirje: Tämäntyyppistä saatekirjettä käytetään silloin, kun hakija on saanut suosituksen avoimesta työpaikasta joltakin tutultaan. Kirjeessä tulisi kiittää suosittanutta henkilöä, selittää, miksi hakija on kiinnostunut tehtävästä, ja korostaa hänen asiaankuuluvia taitojaan ja kokemustaan.
 • Etsinnän saatekirje: Tämäntyyppistä saatekirjettä käytetään tiedustelemaan mahdollisia avoimia työpaikkoja yrityksessä, vaikka avoimia työpaikkoja ei olisikaan tällä hetkellä tarjolla. Kirjeessä on esiteltävä hakija, selitettävä, miksi hän on kiinnostunut yrityksestä, ja korostettava hänen asiaankuuluvia taitojaan ja kokemustaan.
 • Kiitoskirje: Tämäntyyppistä saatekirjettä käytetään haastattelun jälkeen kiittämään haastattelijaa hänen käyttämästään ajasta ja toistamaan hakijan kiinnostus työpaikkaa kohtaan. Kirjeen on oltava lyhyt, mutta siinä on korostettava hakijan vahvuuksia ja pätevyyttä.

Mitä saatekirjeeseen tulee sisällyttää?

Saatekirje on räätälöitävä juuri sen työpaikan ja yrityksen mukaan, johon haet. Yleisesti ottaen saatekirjeeseen tulisi kuitenkin sisällyttää joitakin elementtejä:

 • Yhteystiedot: Kirjeen alkuun on merkittävä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
 • Tervehdys: Osoita kirje mahdollisuuksien mukaan tietylle henkilölle. Jos et tiedä henkilön nimeä, käytä yleisluonteista tervehdystä, kuten ”Dear Hiring Manager”.
 • Aloituskappale: Esittele itsesi ja selitä, miksi kirjoitat. Mainitse, mitä työpaikkaa haet ja mistä kuulit siitä.
 • Kappaleet: Käytä kirjeen runkoa korostamaan pätevyyttäsi ja taitojasi. Anna konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kokemuksesi vastaa työn vaatimuksia. Käytä työnkuvauksen avainsanoja osoittaaksesi, että olet sopiva tehtävään.
 • Loppukappale: Kerro uudelleen, että olet kiinnostunut työpaikasta, ja kiitä työnantajaa hakemuksesi huomioon ottamisesta. Ilmoita, että olet käytettävissä haastatteluun, ja ilmoita yhteystietosi.
 • Lopetus: Käytä ammattimaista loppukirjoitusta, kuten ”Ystävällisin terveisin” tai ”Ystävällisin terveisin”, ja liitä mukaan kirjoitettu nimesi ja allekirjoituksesi.

Muista oikolukea saatekirje huolellisesti oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta ja mukauttaa se jokaista työhakemusta varten.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on saatekirje

Mitä saatekirje on?

Saatekirje on yhden sivun mittainen liikekirje, jonka lähetät työpaikkaa hakiessasi ansioluettelosi mukana. Saatekirjeessä on kyse vakuuttavasta kirjoituksesta, ja sen tarkoituksena on kertoa työnantajalle, miksi olet hyvä ehdokas tehtävään.

Mitä eroa Hakemuskirjeellä ja Saatekirjeellä?

Saatekirjeessä, joka toimitetaan yleensä ansioluettelon mukana, keskitytään ilmaisemaan kiinnostuksesi työpaikkaa kohtaan. Hakemuskirje voi puolestaan korvata ansioluettelon ja saatekirjeen, ja siinä kuvataan lyhyesti koulutuksesi ja työhistoriasi.

Miten lopettaa saatekirje?

Sano kiitos. Muista kiittää ajasta ja harkinnasta ja valitse ammattimainen lopputervehdys, kuten ”Ystävällisin terveisin”, ”Terveisin” tai ”Kiitos harkinnastanne”. Vältä liian tuttuja fraaseja, kuten ”Teidän”, ”Kippis” tai ”Pärjäile”.

Mikä on saatekirjeen merkitys?

Saatekirje on työhakemuksen yhteydessä yleisesti toimitettu kirjallinen asiakirja, jossa hahmotellaan hakijan pätevyyttä ja kiinnostusta avoinna olevaa työpaikkaa kohtaan.

Mitä saatekirjeessä pitäisi olla?

Saatekirjeen tärkeimmät osat
Tietoja sinusta.
Päivämäärä.
Yhteyshenkilön nimi, titteli, työnantaja ja osoite.
Tervehdys.
Aloituskappale.
Keskimmäinen kappale.
Toinen keskimmäinen kappale.
Yhteystiedot ja lopetus.

Miten saatekirje aloitetaan?

Osoita innostusta yritystä kohtaan.
Korosta keskinäistä yhteyttä.
Johtakaa kirje vaikuttavalla saavutuksella.
Mainitse jotain uutisarvoista.
Ilmaise intohimosi sitä kohtaan, mitä teet.
Kerro luova tarina.
Aloita uskomuslauseella.

Mitkä ovat kolmenlaisia saatekirjeitä?

Saatekirjeitä on kolmea päätyyppiä: hakemuksen saatekirje, prospektoinnin saatekirje ja verkostoitumisen saatekirje. Lyhyet sähköpostiviestit (kutsumme näitä ”muiksi kuin saatekirjeiksi”) ovat myös tehokas ja yhä yleisempi tapa esitellä ansioluettelosi.

Kuinka pitkä saatekirje on?

250-400 sanaa
Saatekirje voi olla puolen sivun ja koko sivun mittainen. Yleensä saatekirjeen sanamäärän tulisi olla 250-400 sanaa ja noin kolmesta kuuteen kappaletta.