Mikä on triangulaatio?

Triangulaatio on poliittinen strategia, jossa poliitikko tai poliittinen puolue yrittää vedota laajempaan äänestäjäjoukkoon asettumalla maltilliseksi tai keskustalaiseksi vaihtoehdoksi poliittisille ääripäille. Tämä tehdään usein omaksumalla politiikkaa tai kantoja, joita ei perinteisesti yhdistetä puolueeseen tai ideologiaan, jotta voidaan vedota äänestäjiin, jotka eivät ehkä ole puolueen kannalla tai jotka saattavat olla tyytymättömiä nykyiseen poliittiseen ilmapiiriin.

Termiä ”triangulaatio” käytettiin ensimmäisen kerran tässä poliittisessa yhteydessä Bill Clintonin presidenttikaudella 1990-luvulla. Clinton tunnettiin pyrkimyksestään asemoida itsensä keskustademokraattina, joka otti etäisyyttä puolueen liberaalimpaan siipeen ja omaksui joitakin konservatiivisia kantoja vetoamalla vaihteleviin äänestäjiin.

Triangulaation taustalla on ajatus siitä, että poliittisen keskipisteen miehittämällä poliitikko tai puolue voi vedota äänestäjiin, jotka eivät ehkä ole täysin sitoutuneita vasemmistoon tai oikeistoon, ja samalla erottautua poliittisista vastustajistaan. Joidenkin kriitikoiden mukaan triangulaatio voidaan kuitenkin nähdä eräänlaisena poliittisena opportunismina, jossa keskeiset periaatteet uhrataan vaalien voittamiseksi.

Mitä triangulaatio on sosiaalityössä?

Sosiaalityön sanakirja määrittelee triangulaation seuraavasti: ”Prosessi, jossa yksi yksilö, joka tuntee itsensä painostetuksi, ahdistuneeksi tai voimattomaksi suhteessaan toiseen yksilöön, tuo suhteeseen kolmannen henkilön, joka toimii liittolaisena tai häiritsijänä”.

Miksi sitä kutsutaan triangulaatioksi?

Triangulaatio on termi, joka on lainattu maanmittauksesta, jossa sillä viitataan eri kompassisuuntausten keräämiseen (yleensä kolme, tästä triangulaatio) sijainnin paikantamiseksi kartalle.

Miten kolmiomittausta käytetään tosielämässä?

Kolmiomittaus on tapa määrittää jonkin asian sijainti käyttämällä muiden asioiden sijainteja. Geologit käyttävät sitä yleisesti maanjäristysten sijainnin määrittämiseen, ja sitä käytetään myös avaruusalusten sijainnin määrittämiseen.

Mikä on triangulaation periaate?

Kolmiomittauksen periaate on seuraava: i) Jos tiedämme kolmion yhden sivun ja kaksi kulmaa (kolme kulmaa), voimme määrittää loput sivut. ii) Jos tiedämme yhden sivun suunnan, muiden sivujen suunnan voimme määrittää tarkasti.