Mikä on valtio? Määritelmä, historia ja faktat

Valtio, yhteiskunnan poliittinen organisaatio tai poliittinen järjestelmä tai suppeammin hallituksen instituutiot. Valtio on inhimillisen yhteenliittymän muoto, joka eroaa muista yhteiskunnallisista ryhmistä tarkoituksensa, järjestyksen ja turvallisuuden luomisen, menetelmiensä, lakien ja niiden soveltamisen, alueensa, lainkäyttöalueen tai maantieteellisten rajojensa, ja lopuksi suvereniteettinsa perusteella.

Laajimmillaan valtio muodostuu yksilöiden sopimuksesta keinoista, joilla riidat ratkaistaan lakien muodossa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Nigeriassa, Meksikossa ja Brasiliassa termi osavaltio (tai vastaava) viittaa myös poliittisiin yksiköihin, jotka eivät ole suvereeneja, mutta jotka ovat suuremman osavaltion tai liittovaltion vallan alaisia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on valtio

Mikä on maan ja valtion ero?

Valtio (huomaa iso S) on itsehallinnollinen poliittinen kokonaisuus. Termiä valtio voidaan käyttää rinnakkain maan kanssa. Kansakunta on kuitenkin tiivis ryhmä ihmisiä, joilla on yhteinen kulttuuri. Kansallisvaltio on kansakunta, jolla on samat rajat kuin valtiolla.

Kuka on Suomen valtio?

Suomi on tasavalta, jonka valtionpäämies on presidentti Sauli Niinistö, joka johtaa maan ulkopolitiikkaa ja on puolustusvoimien ylipäällikkö. Suomen hallituksen päämies on pääministeri Sanna Marin, joka johtaa maan toimeenpanevaa elintä, jota kutsutaan Suomen hallitukseksi.

Onko kaikki maat valtioita?

Lisäksi valtiot ≠ kansakunnat: kaikilla kansoilla ei ole valtiota (esim. kurdit; romanit; Palestiina). Joihinkin valtioihin voi kuulua useita kansakuntia kokonaan tai osittain. Entäpä kansallisvaltio? Kansallisvaltio on ajatus homogeenisesta kansakunnasta, jota hallitsee oma suvereeni valtio, jossa jokainen valtio sisältää yhden kansakunnan.

Mitä tarkoitat osavaltiolla?

Erään määritelmän mukaan valtio on ihmisten muodostama yhteisö, joka käyttää pysyvää valtaa tietyllä alueella. Kansainvälisen oikeuden mukaan valtio määritellään tyypillisesti vuoden 1933 Montevideon yleissopimuksen perusteella.

Miksi kutsutaan valtioksi?

Valtio tulee latinankielisestä statuksesta, joka tarkoittaa ”maan tilaa”. Mielenkiintoista on, että jo ennen vallankumoussotaa Britannia kutsui Amerikan siirtomaita osavaltioiksi. ”Valtiot” viittaa edelleen Amerikkaan, mutta valtio voi viitata minkä tahansa maan siviilihallintoon.