Mikä on yk? Määritelmä, historia, tarkoitus

Yhdistyneet Kansakunnat (yk), 24. lokakuuta 1945 perustettu kansainvälinen järjestö. Yhdistyneet Kansakunnat (YK) oli toinen 1900-luvulla perustettu monitoiminen kansainvälinen järjestö, joka oli maailmanlaajuinen ja jonka jäsenistö oli maailmanlaajuinen. Sen edeltäjä, Kansainliitto, perustettiin Versaillesin sopimuksella vuonna 1919 ja lakkautettiin vuonna 1946. YK:n päämaja sijaitsee New Yorkissa, ja sillä on aluetoimistot Genevessä, Wienissä ja Nairobissa. YK:n viralliset kielet ovat englanti, arabia, espanja, englanti, kiina, ranska, venäjä ja venäjä. Luettelo YK:n jäsenmaista ja pääsihteereistä on jäljempänä.

yk historia

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on hallitustenvälinen järjestö, joka perustettiin 24. lokakuuta 1945 toisen maailmansodan jälkimainingeissa. YK perustettiin edistämään kansainvälistä yhteistyötä ja ratkaisemaan konflikteja rauhanomaisesti, ja sen perimmäisenä tavoitteena on ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

Ajatus YK:n perustamisesta esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1941 Yhdysvaltain presidentin Franklin D. Rooseveltin ja Britannian pääministerin Winston Churchillin toimesta niin sanotussa Atlantin peruskirjassa. YK:n peruskirjan allekirjoitti San Franciscossa 50 maan edustajat, ja se tuli virallisesti voimaan 24. lokakuuta 1945, kun tarvittava määrä maita oli ratifioinut sen.
YK perustuu jäsenmaiden järjestelmään, jossa kullakin jäsenvaltiolla on yhtäläinen edustus yleiskokouksessa. Järjestöä johtaa pääsihteeri, jonka yleiskokous nimittää turvallisuusneuvoston suosituksesta.

Vuosien varrella YK on osallistunut monenlaiseen toimintaan, kuten rauhanturvaamiseen, konfliktien ratkaisemiseen, ihmisoikeuksien puolustamiseen ja kestävään kehitykseen. YK on myös perustanut lukuisia erityisjärjestöjä, kuten Maailman terveysjärjestö (WHO), Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (UNICEF) ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA), käsittelemään erityiskysymyksiä ja edistämään kansainvälistä yhteistyötä eri aloilla.

Menestyksestään huolimatta YK on vuosien varrella kohdannut lukuisia haasteita, kuten kylmän sodan, joka johti usein umpikujaan ja toimimattomuuteen turvallisuusneuvostossa, sekä kritiikkiä, joka kohdistui YK:n tehokkuuteen ja merkityksellisyyteen ilmastonmuutoksen ja kasvavien geopoliittisten jännitteiden kaltaisten maailmanlaajuisten haasteiden edessä. YK on kuitenkin edelleen elintärkeä foorumi kansainväliselle yhteistyölle ja vuoropuhelulle, ja sen työ on edelleen tärkeää rauhan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tarkoitus

Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin vuonna 1945 toisen maailmansodan jälkeen keinoksi vähentää kansainvälisiä jännitteitä, edistää ihmisoikeuksia ja vähentää muiden laajamittaisten konfliktien mahdollisuutta. Se on jatkoa Kansainliitolle, kansainväliselle yhteistyölle omistautuneelle elimelle, joka perustettiin vuonna 1920 ensimmäisen maailmansodan jälkeen mutta joka ei kyennyt estämään sodan puhkeamista Euroopassa ja Aasiassa 1930-luvulla. Yhdysvallat ei koskaan liittynyt Kansainliittoon.

Nykyään YK:ssa ovat edustettuina lähes kaikki maailman maat, myös Yhdysvallat (YK:n päämaja sijaitsee New Yorkissa). Muutamilla valtioilla ei ole YK:n jäsenyyttä, vaikka osa näistä valtioista käyttää tosiasiallisesti suvereniteettia. Joissakin tapauksissa tämä johtuu siitä, että suurin osa kansainvälisestä yhteisöstä ei tunnusta niitä itsenäisiksi (esim. Tiibet, Somalimaa, Abhasia). Toisissa tapauksissa syynä on se, että yksi tai useampi vaikutusvaltainen jäsenvaltio on estänyt niiden liittymisen (esim. Taiwan, Kosovo).

mitä yk tekee?

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä jäsenvaltioidensa välillä. Seuraavassa luetellaan joitakin YK:n keskeisiä tehtäviä:

  • Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen: Yksi YK:n tärkeimmistä tehtävistä on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen. YK saavuttaa tämän rauhanturvaoperaatioillaan, joissa YK:n rauhanturvaajia lähetetään konfliktialueille eri puolille maailmaa auttamaan rauhan ja vakauden ylläpitämisessä.
  • Edistää ihmisoikeuksia: YK pyrkii edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka toimii kaikille ihmisille yhteisenä ihmisoikeusnormina.
  • Humanitaarisen avun antaminen: YK tarjoaa humanitaarista apua luonnonkatastrofien, aseellisten konfliktien ja muiden kriisien koettelemille ihmisille. YK:n humanitaariset järjestöt, kuten Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (UNICEF) ja Maailman elintarvikeohjelma (WFP), tarjoavat elintarvikkeita, suojaa, terveydenhuoltoa ja muita perustarpeita apua tarvitseville ihmisille.
  • Edistää kestävää kehitystä: YK edistää kestävää kehitystä käsittelemällä maailmanlaajuisia haasteita, kuten köyhyyttä, ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tarjoaa maille etenemissuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja kestävän talouskasvun edistämiseksi.
  • Kansainvälisen yhteistyön helpottaminen: YK tarjoaa jäsenvaltioille foorumin, jossa ne voivat tehdä yhteistyötä yhteistä etua koskevissa asioissa. YK:n eri elimet, kuten yleiskokous, turvallisuusneuvosto ja kansainvälinen tuomioistuin, tarjoavat jäsenvaltioille foorumit, joissa ne voivat keskustella ja käsitellä kysymyksiä, jotka vaihtelevat rauhasta ja turvallisuudesta taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.
  • Kaiken kaikkiaan YK:lla on ratkaiseva rooli kansainvälisen rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön edistämisessä sekä eräiden maailman kiireellisimpien haasteiden ratkaisemisessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on yk

Mikä on YK ja mitä se tekee?

Yhdistyneet Kansakunnat on kansainvälinen järjestö, jonka perusti vuonna 1945 toisen maailmansodan jälkeen 51 maata, jotka ovat sitoutuneet ylläpitämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, kehittämään kansojen välisiä ystävällisiä suhteita sekä edistämään sosiaalista edistystä, parempaa elintasoa ja ihmisoikeuksia.

Onko Suomi YK ssa?

Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa perustettiin ja ensimmäinen pysyvä edustaja Georg Achates Gripenberg nimitettiin 16. tammikuuta 1956.

Mitä maita kuuluu YK?

193 jäsenvaltiota
Valtiot. YK:n jäsenmäärä on kasvanut vuoden 1945 alkuperäisestä 51 jäsenvaltiosta nykyiseen 193 jäsenvaltioon. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat yleiskokouksen jäseniä.

Mitä tarkoittaa YK päivä?

YK:n päivä on YK:n peruskirjan voimaantulon vuosipäivä vuonna 1945. Kun suurin osa allekirjoittajista, mukaan lukien turvallisuusneuvoston viisi pysyvää jäsentä, ratifioi tämän perustamisasiakirjan, Yhdistyneet Kansakunnat syntyi virallisesti.

Kuka perusti Yhdistyneet Kansakunnat?

Huhtikuussa 1945, kun toinen maailmansota oli päättymässä, 50 sodan uuvuttaman maan edustajat kokoontuivat San Franciscoon, Kaliforniassa, Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen järjestön konferenssiin. Ryhmä työskenteli kahden kuukauden ajan laatiakseen ja allekirjoittaakseen YK:n peruskirjan ja luodakseen Yhdistyneet Kansakunnat, kansainvälisen järjestön, jonka kaikki toivoivat auttavan estämään uuden maailmansodan. Kiina, Ranska, Neuvostoliitto, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat ja muut maat ratifioivat peruskirjan, ja YK aloitti toimintansa virallisesti 24. lokakuuta 1945.

Mitä YK tarkalleen ottaen tekee?

Yhdistyneet Kansakunnat on vuonna 1945 perustettu kansainvälinen järjestö, joka on sitoutunut ylläpitämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, kehittämään kansojen välisiä ystävällisiä suhteita sekä edistämään sosiaalista edistystä, parempaa elintasoa ja ihmisoikeuksia.

Mitkä maat eivät ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä?

YK:ssa on 193 jäsentä, jotka kaikki ovat suvereeneja valtioita. Erikoisluokka sallii niin sanottujen tarkkailijavaltioiden osallistua yleiskokouksiin, mutta ne eivät voi äänestää. Kaksi tarkkailijavaltiota ovat Pyhä istuin ja Palestiina. Pyhä istuin, jonka johdossa on paavi, sai pysyvän tarkkailijan aseman vuonna 1964. Palestiina haki virallisesti YK:n jäsenyyttä vuonna 2011, mutta YK:n turvallisuusneuvosto ei ole äänestänyt hakemuksesta. Vuonna 2012 Palestiinan valtio tunnustettiin virallisesti EU:n ulkopuoliseksi valtioksi. Tietyt muut valtiot, kuten Kosovo ja Kiinan tasavalta eli Taiwan, eivät ole jäseniä, koska kaikki YK:n jäsenet eivät ole tunnustaneet niitä.

Mitä YK edustaa?

Yhdistyneet Kansakunnat
Yhdistyneet Kansakunnat on vuonna 1945 perustettu kansainvälinen järjestö. Nykyisin siihen kuuluu 193 jäsenvaltiota, ja YK:ta ja sen toimintaa ohjaavat sen peruskirjaan sisältyvät tavoitteet ja periaatteet.

Kuka perusti YK:n ja miksi?

Roosevelt tapasi Neuvostoliiton pääministerin Josif Stalinin Iranin Teheranissa marraskuussa 1943 ja ehdotti kansainvälistä järjestöä, joka koostuisi kaikkien jäsenmaiden yleiskokouksesta ja 10-jäsenisestä toimeenpanevasta komiteasta, jossa käsiteltäisiin sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä