Milloin koiraa saa pitää irti?

Monien koiranomistajien tavoitteena on luottaa koiraan ilman hihnaa. Monet ovat kuitenkin huolissaan siitä, että hihnan irrottaminen ja koiran päästäminen vapaaksi aiheuttaa melko paljon huolta.

Entä jos koira karkaa eikä tule takaisin?

Entä jos se eksyy?

Entä jos se loukkaantuu?

Mitä sinun on koulutettava, ennen kuin irti hihnasta on mahdollista?

Koiran päästämiseen irti hihnasta liittyy riskejä, jotka voivat muuttua sen mukaan, missä ympäristössä olet. Ja valinta koiran päästämisestä irti hihnasta perustuu siihen, miten hyvin siedät näitä riskejä. Tärkeää on kuitenkin ottaa huomioon myös paikalliset talutushihnalait ja varmistaa, ettei koirasi aiheuta muille ihmisille tai eläimille haittaa.

Koiran käyttäytymisen ja koulutuksen arviointi

Ennen kuin harkitset koirasi päästämistä vapaaksi, on tärkeää arvioida koirasi käyttäytymistä ja koulutusta, jotta voit määrittää, onko se valmis vapaaseen ulkoiluun.

Muistutuskoulutus: Luotettava takaisinkutsu on yksi tärkeimmistä taidoista, jotka koiralla on oltava, ennen kuin se voidaan päästää irti hihnasta. Koirasi pitäisi reagoida nopeasti ja johdonmukaisesti takaisinvetokäskyyn, myös häiritsevissä ympäristöissä. Johdonmukainen palautuskoulutus, jossa käytetään positiivista vahvistusta ja palkintoja, on välttämätöntä koiran turvallisuuden varmistamiseksi ja sen estämiseksi, että se karkaa.

Sosiaalistaminen: Koirasi tulisi olla hyvin sosiaalistunut ja viihtyä muiden koirien, ihmisten ja erilaisten ympäristöjen parissa. Sosiaalistaminen auttaa kehittämään hyviä käytöstapoja, vähentää aggression riskiä ja antaa koirallesi mahdollisuuden liikkua erilaisissa tilanteissa itsevarmasti.

Tottelevaisuuskoulutus: Tottelevaisuuden peruskäskyt, kuten istu, pysy ja tule, tulisi vakiinnuttaa hyvin koirasi koulutuksessa. Nämä komennot luovat perustan koiran hallitsemiselle ilman hihnaa, ja niiden avulla voit kommunikoida tehokkaasti koirasi kanssa kaikissa tilanteissa.

Käyttäytymisen arviointi: Ota huomioon koirasi luonne, käyttäytyminen ja energiataso. Ahdistuneet, pelokkaat tai aggressiiviset koirat eivät välttämättä sovellu ulkoiluun. Lisäksi koirilla, joilla on voimakas saalistusvietti, kuten metsästysrotuisilla koirilla, voi olla voimakas halu jahdata villieläimiä, ja ne saattavat vaatia erityistä varovaisuutta, kun ne liikkuvat ilman hihnaa.

Paikallisten lakien ja määräysten ymmärtäminen

Ilman talutushihnaa liikkuvia koiria koskevat lait ja määräykset vaihtelevat paikkakunnittain, joten on tärkeää tuntea paikalliset säännöt ja ohjeet.

 • Kiinnipitoa koskevat lait: Monissa kaupungeissa ja kunnissa on talutushihnalakeja, jotka edellyttävät koirien pitämistä hihnassa koko ajan yleisillä alueilla. On tärkeää noudattaa näitä lakeja sakkojen välttämiseksi ja koiran ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Ilman talutushihnaa osoitetut alueet: Joillakin alueilla voi olla nimettyjä vapaaksi tarkoitettuja alueita, kuten koirapuistoja tai nimettyjä polkuja. Näillä alueilla on yleensä erityisiä sääntöjä ja määräyksiä, joita on noudatettava, kuten koiran pitäminen ääniohjauksessa tai aidattujen rajojen sisällä.
 • Villieläimet ja ekologiset näkökohdat: Tietyillä alueilla koirat voivat olla uhka villieläimille tai häiritä herkkiä ekologisia alueita. On tärkeää kunnioittaa näitä alueita ja noudattaa rajoituksia tai ohjeita ympäristön ja villieläinten suojelemiseksi.

Ympäristön arviointi vapaalla jalalla tapahtuvaa toimintaa varten

Ympäristöllä on merkittävä rooli määritettäessä, milloin koiran on turvallista liikkua ilman talutushihnaa. Ota huomioon seuraavat tekijät:

 • Alueen turvallisuus: Varmista, että alue on turvallinen ja ettei siellä ole mahdollisia vaaroja, kuten vilkkaita teitä, kallioita, myrkyllisiä kasveja tai muita vaaroja, jotka voisivat aiheuttaa riskin koirallesi.
 • Häiriötekijöiden määrä: Ota huomioon ympäristössä olevien häiriötekijöiden, kuten muiden koirien, ihmisten, villieläinten tai muiden ärsykkeiden määrä. Suuri määrä häiriötekijöitä voi vaikuttaa koiran kykyyn vastata käskyihin ja keskittyä sinuun.
 • Alueen koko ja saavutettavuus: Valitse alue, joka soveltuu vapaalle jalalle ja jossa koirallesi on riittävästi tilaa tutkia ilman, että se häiritsee muita ihmisiä tai koiria. Varmista lisäksi, että että alueelle pääsee helposti, eikä se aiheuta koirallesi haasteita tai rajoituksia liikkua vapaasti.
 • Vuorokauden aika ja sääolosuhteet: Ota huomioon vuorokaudenaika ja sääolosuhteet, kun päästät koirasi vapaalle jalustalle. Saattaa esimerkiksi olla turvallisempaa pitää koiraa hihnassa ruuhka-aikoina tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten rankkasateessa, lumisateessa tai äärimmäisessä kuumuudessa.

Vinkkejä koiran pitämiseen turvassa ilman talutushihnaa

Kun päätät päästää koirasi vapaaksi, on tärkeää ryhtyä tarvittaviin varotoimiin koiran turvallisuuden varmistamiseksi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka kannattaa pitää mielessä:

 • Käytä luotettavaa palautuskomentoa: Varmista, että koirallasi on luotettava palautuskomento, johon se reagoi johdonmukaisesti myös häiritsevissä ympäristöissä. Harjoittele takaisinkutsukoulutusta säännöllisesti ja palkitse koirasi siitä, että se palaa luoksesi nopeasti.
 • Pidä mukanasi asianmukaisia varusteita: Pidä aina mukanasi tarvittavat varusteet, kun päästät koirasi irti hihnasta, mukaan lukien hyvin istuva panta tai valjaat, joissa on tunnistetunnisteet, hihna hätätilanteita varten ja herkkuja positiivista vahvistusta varten.
 • Valvo koiraasi: Pidä koiraa silmällä koko ajan, kun se on vapaana, ja ole tietoinen sen käyttäytymisestä, vuorovaikutuksesta muiden koirien tai ihmisten kanssa sekä ympäristön mahdollisista vaaroista.
 • Kunnioita muita koiria ja ihmisiä: Varmista, että koirasi ei lähesty tai häiritse muita koiria tai ihmisiä ilman näiden suostumusta. Kunnioita aina muita koiria ja heidän tilaansa.
 • Huomioi villieläimet ja ympäristö: Vältä alueita, joilla on villieläimiä tai herkkiä ekologisia alueita, ja noudata kaikkia rajoituksia tai ohjeita ympäristön ja villieläinten suojelemiseksi.
 • Säännöllinen koulutus ja sosiaalistaminen: Jatka koirasi kanssa säännöllistä koulutusta ja sosiaalistamista, jotta voit vahvistaa koiran hyvää käytöstä ja tapoja ja varmistaa, että se on hyvin valmistautunut vapaalla jalalla tapahtuvaan toimintaan.

Johtopäätökset:

Koiran päästäminen vapaaksi voi tarjota koiralle vapautta ja liikuntaa, mutta se edellyttää koiran käyttäytymisen, koulutuksen, paikallisten lakien ja ympäristötekijöiden huolellista huomioon ottamista. Aseta aina etusijalle koirasi ja muiden ympärillä olevien ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi. Oikeanlaisella koulutuksella, valmistautumisella ja vastuullisella käytöksellä voit nauttia karvaisen ystäväsi kanssa ulkoilusta turvallisesti ja vastuullisesti.

Milloin minun pitäisi päästää koirani irti hihnasta?

Kun koirasi reagoi ääneesi ja hallitsee peruskäskyt ja palautuksen, on aika päästää se irti hihnasta. Jos olet vielä huolissasi, kokeile aluksi päästää koira irti erityisesti suljetulla kävelyllä.

Onko hyvä, että koira on irti hihnasta?

Kun koira on irti hihnasta, se voi liikkua vapaammin ja luonnollisessa tahdissaan. Koira voi kehittää enemmän itseluottamusta, kun se kokee, että sillä on enemmän valinnanvaraa siinä, miten se tutkii. Lisäksi niillä on taipumus polttaa enemmän energiaa, kun ne juoksevat ilman hihnaa kuin hihnassa, kun ne juoksevat sinne, tänne ja takaisin luoksesi.

Miten opetan koirani irti hihnasta?

Harjoittele koirasi kanssa säännöllisesti koulutuskomentoja ilman hihnaa suljetulla alueella. Lisää vähitellen lisää häiriötekijöitä. Harjoittele ”katso” ilman hihnaa ja palkitse jatkuvasti luonnollisista tarkistuksista. Kun olet varma, että koirasi on valmis, kokeile päästää koirasi irti hihnasta mahdollisimman turvallisella alueella lyhyitä aikoja.

Voinko jättää koiranpennun hihnaan?

Muistathan, että kun jätät hihnan taloon, AKA, tether training, hihnaa käytetään lyhyitä aikoja, eikä sitä koskaan jätetä, jos pentu on ilman valvontaa. Lisäksi suosittelen tätä yleensä pennuille, jotka pian siirtyvät suurempaan vapauteen porttien tai pentukarsinan avulla talossa.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.