Mitä ammattikoulussa voi opiskella?

Ammatillinen koulutus, joka tunnetaan myös nimellä ura- ja tekninen koulutus, on koulutustyyppi, jossa keskitytään antamaan opiskelijoille käytännön taitoja ja käytännönläheistä koulutusta tiettyjä ammatteja varten. Ammatillisissa oppilaitoksissa on tarjolla monenlaisia ohjelmia eri aloilla, ja opiskelijat voivat saada todistuksia, tutkintotodistuksia tai tutkintoja valitsemastaan ohjelmasta riippuen. Tässä artikkelissa tarkastelemme ammatillisten oppilaitosten tarjoamia erityyppisiä ohjelmia.

mitä ammattikoulussa voi opiskella?

 1. Terveydenhuolto
  Yksi ammatillisten oppilaitosten suosituimmista koulutusaloista on terveydenhuolto. Tämän alan ohjelmia ovat esimerkiksi sairaanhoito, lääketieteellinen avustaminen, hammashygienia ja radiologiatekniikka. Nämä ohjelmat valmistavat opiskelijoita terveydenhuoltoalan ammatteihin tarjoamalla käytännönläheistä koulutusta ja opetusta lääketieteellisestä terminologiasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä kliinisistä toimenpiteistä. Terveydenhuolto on kasvava ala, ja alan ammattilaisille on suuri kysyntä.
 2. Ruokakulttuuri
  Kulinaariset taideohjelmat ovat myös suosittuja ammattikouluissa. Näissä ohjelmissa opiskelijat saavat koulutusta ruoanlaitosta ja ruoanvalmistuksesta sekä opetusta elintarviketurvallisuudesta ja ravitsemuksesta. Kulinaaristen taiteiden ohjelmista valmistuneet voivat työskennellä kokkeina, kokkeina tai ravintolapäälliköinä.
 3. Autotekniikka
  Autotekniikan koulutusohjelmat valmistavat opiskelijoita autoteollisuuden ammatteihin. Nämä ohjelmat tarjoavat käytännönläheistä koulutusta autojen korjauksesta ja huollosta sekä opetusta moottori- ja sähköjärjestelmistä ja tietokonediagnostiikasta. Autotekniikan ohjelmista valmistuneet voivat työskennellä autoteknikkoina, huoltoneuvojina tai varaosa-asiantuntijoina.
 4. Kosmetologia
  Kosmetologian koulutusohjelmat valmistavat opiskelijoita kauneudenhoitoalan ammatteihin. Näissä ohjelmissa opetetaan hiusten muotoilua, meikkausta ja ihonhoitoa. Kosmetologian koulutusohjelmista valmistuneet voivat työskennellä kampaajina, meikkaajina tai kosmetologeina.
 5. Hitsaus
  Hitsausohjelmat tarjoavat opiskelijoille koulutusta hitsaustekniikoista, metallinvalmistuksesta ja hitsausturvallisuudesta. Hitsausohjelmista valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi rakennus-, valmistus- tai laivanrakennusalalla.
 6. Liiketoiminta
  Ammattikoulut tarjoavat myös liiketalouden ohjelmia, kuten kirjanpitoa, markkinointia ja yrittäjyyttä. Nämä ohjelmat valmistavat opiskelijoita uralle eri teollisuudenaloilla tarjoamalla opetusta liiketoiminnan periaatteista, johtamisesta ja viestinnästä.
 7. Tietotekniikka
  Tietotekniikan koulutusohjelmat valmistavat opiskelijoita kasvavan tekniikan alan työtehtäviin. Näissä ohjelmissa opetetaan ohjelmointikieliä, ohjelmistokehitystä ja verkonhallintaa. Tietotekniikan koulutusohjelmista valmistuneet voivat työskennellä ohjelmoijina, ohjelmistokehittäjinä tai verkonvalvojina.
 8. LVI-tekniikka
  LVI-tekniikan (lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikan) koulutusohjelmat tarjoavat opiskelijoille koulutusta LVI-järjestelmistä, kuten asennuksesta, huollosta ja korjauksesta. HVAC-tekniikan ohjelmista valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi rakennus-, valmistus- tai kiinteistönhoitoalalla.
 9. Sähkötekniikka
  Sähkötekniikan koulutusohjelmissa opiskelijat saavat koulutusta sähköjärjestelmistä, kuten johdotuksista, virtapiireistä ja sähköturvallisuudesta. Sähkötekniikan koulutusohjelmista valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa tai sähköurakointialalla.

Johtopäätös

Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat laajan valikoiman eri alojen ohjelmia, jotka tarjoavat opiskelijoille käytännön taitoja ja käytännönläheistä koulutusta tiettyjä ammatteja varten. Terveydenhuolto, ruokakulttuuri, autotekniikka, kosmetologia, hitsaus, liiketoiminta, tietotekniikka, LVI-tekniikka ja sähkötekniikka ovat vain muutamia esimerkkejä ammattikoulujen tarjoamista ohjelmista. Tutustumalla tarjolla oleviin eri vaihtoehtoihin opiskelijat voivat löytää ohjelman, joka vastaa heidän kiinnostuksen kohteitaan ja uratavoitteitaan, ja hankkia taitoja ja tietoja, joita he tarvitsevat menestyäkseen valitsemallaan alalla.

Mitä opiskella aikuisena?

Mitä teet ammatillisissa opinnoissa?

Ammatilliset opinnot tarjoavat tiettyyn ammattiin liittyvää koulutusta ja pätevyyttä, kuten putkimiehen, kampaajan tai ammattikokin ammattiin. Näitä kursseja tarjotaan useimmiten täydennyskoulutuslaitoksissa.

Onko ammattikoulu sama asia kuin korkeakoulu?

Ammattikoulut eivät ole sama asia kuin korkeakoulut niiden tarjoamien ohjelmien luonteen ja samojen ohjelmien keston vuoksi. Ammattikoulut tarjoavat lyhyitä ohjelmia, jotka kestävät alle kaksi vuotta, kun taas korkeakoulujen suorittaminen voi kestää jopa neljä vuotta tai enemmän.
Lisäksi ammattikouluohjelmat ovat erikoistuneempia, kun taas korkeakouluohjelmat ovat monipuolisempia.

Mikä on ammatillisen koulutuksen ala?

Ammatillinen koulutus on erilainen opiskeluvaihtoehto kuin opiston tai korkeakoulun polku. Se tarjoaa polun, joka välittää tietyssä ammatissa työskentelyyn tarvittavat taidot ja tiedot. Se sovitetaan yhteen työmarkkinoiden vaatimusten kanssa, ja se on kiinteä osa koulutusjärjestelmää.

Mikä on ammatillisen koulutuksen päätarkoitus?

Ammatillisen koulutuksen päätarkoitus on taitojen kehittäminen. Siksi sen ensisijaisena tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännön taitoja monilla eri aloilla. Lisäksi se keskittyy pääasiassa yhteen opiskelualaan. Siksi ammattikoulusta valmistuneena sinun pitäisi tarvita hyvin vähän työssäoppimista.