Mitä on perfekti? Selitys ja esimerkkejä

Perfekti on kieliopillinen aikamuoto, jota käytetään kuvaamaan menneisyydessä tapahtuneita toimia, tapahtumia tai tilanteita, joilla on yhteys nykyhetkeen. Englannin kielessä present perfect muodostetaan käyttämällä apuverbin ”have” tai ”has” preesensia, jota seuraa pääverbin menneen ajan partisiippi.

Esim:

  • Olen opiskellut tenttiäni varten. (preesens perfekti, yksikön ensimmäinen persoona)
  • Olet käynyt tuossa kaupungissa ennenkin. (perfekti, toisen persoonan yksikössä)
  • Hän on työskennellyt täällä viisi vuotta. (preesens perfekti, kolmas persoona yksikössä)
  • Olemme jo nähneet tuon elokuvan. (preesens perfekti, monikon ensimmäinen persoona)
  • He ovat matkustaneet moniin maihin. (preesens perfekti, monikon kolmas persoona)

Perfektin preesensillä voidaan kuvata myös menneisyydessä alkaneita ja nykyhetkeen jatkuvia toimia, kuten ”Olen asunut tässä kaupungissa viisi vuotta”. Sitä voidaan käyttää myös kuvaamaan viimeaikaisia tapahtumia, jotka vaikuttavat nykyhetkeen, kuten ”Olen juuri saanut työni valmiiksi”.

Määrittele perfekti: perfekti ajattelun määritelmä on aikamuoto, joka ilmaisee toimintaa, joka on tapahtunut määrittelemättömänä ajankohtana ennen tätä hetkeä.

Yhteenvetona perfekti aikamuoto on:

  • muodostuu: Subjekti + has/have + verbin menneen ajan partitiivi.
  • käytetään ilmaisemaan kestoltaan kestäviä tekoja, jotka tapahtuivat menneisyydessä (ennen nyt) määrittelemättömänä ajankohtana.
  • käytetään ilmaisemaan toimia, jotka ovat alkaneet menneisyydessä, mutta jatkuvat nykyhetkeen asti.
  • käytetään ilmaisemaan toimia, jotka alkoivat menneisyydessä mutta loppuivat äskettäin

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta perfekti

Mikä on perfekti esimerkki?

Mikä on perfekti esimerkki?

Olet työskennellyt opettajana kaksi vuotta. Olemme työskennelleet opettajina kaksi vuotta. Hän on työskennellyt opettajana kaksi vuotta. Hän on työskennellyt opettajana kaksi vuotta.

Mitä on perfekti?

perfekti -aikamuoto on englannin kielen verbimuoto, jota käytetään kuvaamaan menneisyyden toimintaa, joka liittyy nykyhetkeen.

Miten perfekti muodostuu?

Perfekti-verbin aikamuotoa käytetään osoittamaan toimintaa, joka on valmis ja päättynyt tai täydellistynyt. Tämä aikamuoto ilmaistaan lisäämällä yksi apuverbistä – have, has tai had – pääverbin menneen partitiivin muotoon.

Mikä muoto on perfekti?

perfekti verbin aikamuotoa käytetään osoittamaan toimintaa, joka on valmis ja päättynyt tai joka on täydellistynyt. Tämä aikamuoto ilmaistaan lisäämällä yksi apuverbistä – have, has tai had – pääverbin menneen partitiivin muotoon. Esimerkiksi: Olen nähnyt elokuvan, joka oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi.

Miten käyttää preesens perfekttiä?

Perfektin preesensiä käytetään usein toiminnasta, joka on alkanut joskus menneisyydessä ja jatkuu edelleen nyt. Tällöin preesensin kanssa käytetään yleensä sanoja for (jolla on pituus tai ajanjakso) ja since (jolla on tietty alkamisajankohta). Hän on asunut Kanadassa viisi vuotta.

Miksi sitä kutsutaan perfekti?

Se tulee latinan sanasta perfectum, joka tarkoittaa ”täydellinen”. Tärkeintä on muistaa, että perfekti viittaa aina loppuun suoritettuun toimintaan.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.