Mitä tarkoittaa myyntikate?

Mikä on myyntikate? Myyntikatelaskelma mittaa tuotteen tai palvelun myynnistä saatavan voiton määrää sen jälkeen, kun kaikki tuotteeseen liittyvät kustannukset on otettu huomioon. Mitä korkeampi myyntikatteesi on, sitä suurempi on kyseisen tuotteen tai palvelun voittopotentiaali.

Mikä on hyvä myyntikate?

10%
Saatat kysyä itseltäsi: ”Mikä on hyvä myyntikate?”. Hyvä myyntikate vaihtelee huomattavasti toimialoittain, mutta yleisenä nyrkkisääntönä voidaan todeta, että 10 prosentin myyntikatetta pidetään keskimääräisenä, 20 prosentin marginaalia pidetään korkeana (tai ”hyvänä”) ja 5 prosentin marginaalia alhaisena.

Mitä 20 prosentin marginaali tarkoittaa?

Voittomarginaali on taloudellinen suhdeluku, jota käytetään määrittämään, kuinka suuren osan myynnistä yritys saa voittona sen jälkeen, kun kulut on vähennetty. Esimerkiksi 20 %:n voittomarginaali tarkoittaa, että yritys saa 0,20 euroa jokaisesta tekemästään myynnistä.

Onko myyntikate sama kuin voitto?

Myyntikate ja voittomarginaali eivät ole sama asia. Myyntikate on prosenttiosuus myynnistä, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun myytyjen tuotteiden kustannukset on vähennetty, kun taas voittomarginaali on prosenttiosuus tuloista, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun kaikki kulut on vähennetty.

Onko kate sama kuin prosenttiosuus?

Voittomarginaalilla tarkoitetaan tuloja, jotka yritys saa kulujen maksamisen jälkeen. Voittomarginaali lasketaan vähentämällä liikevaihdosta myytyjen tuotteiden kustannukset. Erotus ilmoitetaan kuitenkin prosentteina liikevaihdosta. Bruttovoittoprosentti liikevaihdosta saadaan jakamalla bruttovoitto liikevaihdolla.

Tarkoittaako marginaali voittoa?

Voittomarginaali on yrityksen, tuotteen, palvelun kannattavuuden mittari. Dollarisumman sijasta voittomarginaali ilmaistaan prosentteina. Mitä suurempi luku on, sitä enemmän voittoa yritys tekee suhteessa kustannuksiinsa.

Mikä on prosentuaalinen myyntikate?

Myyntikate on myyntihintasi ja myytyjen tuotteiden kustannusten (COGS) välinen erotus. Jos esimerkiksi myyt tuotteen 100 eurolla ja sen valmistuskustannukset ovat 60 euroa, katteesi on 40 euroa. Marginaali ilmaistaan yleensä prosentteina myyntihinnasta, joten tässä tapauksessa marginaalisi olisi 40 %.

Mikä on korkea myyntikate?

Voittomarginaali tai nettomarginaali on tuotteen tuotekustannusten (kaikki kulut huomioon ottaen) ja myyntihinnan välinen erotus. Korkea myyntikate on tuote, jonka nettovoitto on valtava, kun kaikki liiketoimintakulut on otettu huomioon, ilman että kohdeasiakas lannistuu.

Miten löydät hinnan katteen?

Jaa bruttovoitto hinnalla
Näin saat katteesi. Jos haluat taas muuttaa sen prosenttiluvuksi, kerro se yksinkertaisesti sadalla, ja se on katteesi %.

Paljonko hinnassa on katetta?

Hintamarginaali, jolla tarkoitetaan tuotteen tuotanto- tai hankintakustannusten ja myyntihinnan välistä erotusta, vaihtelee toimialasta ja tuotteesta riippuen. Suomessa tuotteiden katteisiin vaikuttavat yleensä sellaiset tekijät kuin kilpailu, kysyntä ja tarjonta, tuotantokustannukset ja verot.

Miten myyntikate lasketaan?

Tulot – myytyjen tuotteiden kustannukset)/tulot = myyntikate.
Sinun on esimerkiksi otettava huomioon mahdolliset myyntialennukset tai -vähennykset, tavaran tai palvelun tuottamiseen tarvittavien materiaalien kustannukset, tavaran tuottamisesta tai palvelun suorittamisesta työntekijöille maksetut palkkiot sekä myyjien mahdolliset palkkiot.

Paljonko on hyvä myyntikate?

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 5 % on alhainen kate, 10 % on terve kate ja 20 % on korkea kate.

Voiko myyntikate olla yli 100?

Marginaali ei voi koskaan olla yli 100 prosenttia, mutta voittomarginaali voi olla 200 prosenttia, 500 prosenttia tai 10 000 prosenttia, riippuen hinnasta ja tarjouksen kokonaiskustannuksista. Mitä korkeampi hinta ja mitä alhaisemmat kustannukset, sitä korkeampi on voittomarginaali.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.