suomen kielen sijamuodot | taulukko

Suomen kielen on 15 erilaista sijamuodot , joita käytetään osoittamaan substantiivin, pronominin tai adjektiivin kieliopillista asemaa lauseessa. Seuraavassa on lyhyt katsaus kuhunkin tapausmuotoon:

 • Nominatiivi (perusmuoto) – käytetään subjekteista ja predikaattinominatiiveista.
 • Genetiivi (omistusmuoto) – ilmaisee hallussapitoa tai kahden substantiivin välistä suhdetta.
 • Partitiivi (osamerkki) – käytetään tiettyjen verbien objekteista ja tiettyjen prepositioiden jälkeen.
 • Illatiivi (sisäänmeno) – ilmaisee liikettä johonkin tai jotakin kohti.
 • Inessiivi (paikassa) – ilmaisee sijaintia objektin sisällä tai päällä.
 • Elativi (paikasta) – ilmaisee liikettä jostakin poispäin.
 • Illatiivi II (sisäänmeno II) – illatiivin vaihtoehtoinen muoto.
 • Adessiivi (paikallaan) – ilmaisee sijaintia objektin lähellä tai vieressä.
 • Ablatiivi (paikalta) – ilmaisee liikkumista poispäin jostakin asiasta.
 • Allatiivi (paikalle) – ilmaisee liikettä jotakin kohti.
 • Essive (tilana) – ilmaisee tilapäistä tilaa tai olosuhdetta.
 • Translatiivi (muutokseksi) – ilmaisee muutosta tilassa tai tilassa.
 • Abessiivi (ilman) – ilmaisee jonkin asian puuttumista tai puuttumista.
 • Komitatiivi (kanssa) – ilmaisee seurallisuutta tai myötäelämistä.
 • Ohjeellinen (keinona) – ilmaisee keinon tai menetelmän, jolla jokin asia tehdään.

Kukin näistä tapauksista voidaan yhdistää substantiivien, pronominien ja adjektiivien yksikkö- ja monikkomuotoihin, jolloin syntyy lukuisia mahdollisia yhdistelmiä. On tärkeää huomata, että suomen kielen sijamuotojen käyttö voi olla varsin monimutkaista ja kontekstisidonnaista, ja kielen hallitseminen edellyttää laajaa harjoittelua ja opiskelua.

suomen kielen sijamuodot taulukko

SijamuotoKysymysPääteEsimerkki
nominatiivikuka, mikä, millainen, ketkä, mitkä,
millaiset
yksikössä päätteetön, monikossa -tauto, autot
genetiivikenen, minkä, keidenyksikössä -n, monikossa -en, -in,
-den, -tten, -ten
auton, autojen
akkusatiivikenet, minkä, mikä, mitkäpäätteetön, -n, -tVain pronomineissa minut, sinut, hänet, meidät,
teidät, heidät ja kenet
partitiiviketä, mitä, keitä-a, -ä, -ta, -täautoa, autoja
essiiviminä, millaisena-na, -näautona, autoina
translatiivimiksi, millaiseksi-ksi, -kseautoksi, autoiksi
illatiivimihin-Vn, -seen, -siinautoon, autoihin
inessiivimissä-ssa, -ssäautossa, autoissa
elatiivimistä-sta, -stäautosta, autoista
allatiivimille, mihin-lleautolle, autoille
adessiivimillä-lla, -lläautolla, autoilla
ablatiivimiltä, mistä-lta, -ltäautolta, autoilta
abessiivimitä ilman, mitä vailla-tta, -ttäautotta, autoitta
komitatiiviminkä kanssa, minkä seurana-ineautoineen
instruktiivimiten, millä tavoin-nautoin
suomen kielen sijamuodot

Mitkä ovat suomen kielen tapaukset?

Suomen kielessä on viisitoista substantiivin sijamuotoa: neljä kieliopillista sijamuotoa, kuusi paikannimistön sijamuotoa, kaksi essiivin sijamuotoa (joissain itämurteissa kolme) ja kolme marginaalista sijamuotoa. Englannin kielen prep.

Mitä ovat suomen kielen datiivitapaukset?

Epäsuoraa objektia osoittava datiivitapaus muodostetaan prepositiolla ”a” tai määräisellä artikkelilla ”al”, kuten ”al patro” isälle. Käytettäessä postpositiota ”-shi” datiivin tapausliite ”-s” jätetään pois.

Mikä on suomen kielen akkusatiivitapaus?

Suomen kielessä akkusatiivi on kokonaisobjektin tapaus, kun taas osittaisobjekti on partitiivissa. Akkusatiivilla on kaksi muotoa, joista toinen muistuttaa genetiiviä (usein genetiivi-akkusatiiviksi kutsuttu) ja toinen nominatiivia (nominatiiviakkusatiivi).

Mikä on suomen ablatiivi?

Suomen kielessä ablatiivi on kuudes paikannimistä, jonka merkitys on ”pöydältä, pöydältä, pois”: pöytä – pöydältä ”pöytä – pöydältä pois”.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.