suomen pääministerit aikajärjestyksessä – viimeistään 2023

Suomella on ollut yhteensä 47 pääministeriä itsenäistymisen jälkeen vuonna 1917. Tässä artikkelissa esitetään kronologinen katsaus Suomen pääministerin virkaa hoitaneisiin henkilöihin sekä heidän kautensa aikana tapahtuneisiin merkittäviin tapahtumiin ja saavutuksiin.

luettelo suomen pääministerit aikajärjestyksessä

Pehr Evind Svinhufvud (1917-1918)
Pehr Evind Svinhufvud oli itsenäisen Suomen ensimmäinen pääministeri. Hän toimi joulukuusta 1917 toukokuuhun 1918. Hänen kautensa aikana Suomi ajautui sisällissotaan vasemmistolaisten punaisten ja oikeistolaisten valkoisten välillä. Svinhufvudilla oli ratkaiseva rooli valkoisten johtamisessa voittoon sodassa, joka päättyi toukokuussa 1918.

Juho Kusti Paasikivi (1918-1919, 1944-1946).
Juho Kusti Paasikivi toimi pääministerinä kahdesti. Hänen ensimmäinen kautensa jäi lyhyeksi, sillä se kesti vain marraskuusta 1918 huhtikuuhun 1919. Hän palasi virkaan vuonna 1944 jatkosodan aikana ja oli pääministerinä vuoteen 1946 saakka. Paasikivi tunnetaan puolueettomuuspolitiikastaan ulkosuhteissa, mikä auttoi Suomea säilyttämään hyvät suhteet sekä Neuvostoliittoon että länteen.

Kaarlo Juho Ståhlberg (1919-1920)
Kaarlo Juho Ståhlberg oli itsenäisen Suomen ensimmäinen presidentti, mutta hän toimi myös pääministerinä lyhyen ajan huhtikuusta 1919 elokuuhun 1920. Pääministeriaikanaan Ståhlberg johti Suomen ensimmäisen perustuslain laatimista, joka hyväksyttiin vuonna 1919.

Rafael Erich (1920-1921)
Rafael Erich toimi pääministerinä elokuusta 1920 tammikuuhun 1921. Hänen kautensa oli taloudellisten vaikeuksien leimaama, sillä Suomi kamppaili toipuakseen ensimmäisen maailmansodan tuhoista.

Juho Vennola (1921-1922)
Juho Vennola toimi pääministerinä tammikuusta 1921 helmikuuhun 1922. Hänen hallituksensa keskittyi Suomen talouden parantamiseen, ja Vennolan katsotaan luoneen pohjan maan nopealle teollistumiselle seuraavina vuosikymmeninä.

Aimo Cajander (1922-1924, 1937-1942).
Aimo Cajander toimi pääministerinä kaksi peräkkäistä kautta, ensin helmikuusta 1922 marraskuuhun 1924 ja myöhemmin joulukuusta 1937 maaliskuuhun 1942. Ensimmäisellä kaudellaan hän valvoi maareformipolitiikan täytäntöönpanoa, jonka tavoitteena oli lisätä pienviljelijöiden omistaman maan määrää. Toisella kaudellaan hän johti Suomen läpi talvisodan Neuvostoliittoa vastaan.

Kyösti Kallio (1925-1926, 1937).
Kyösti Kallio toimi pääministerinä kaksi lyhyttä kautta, ensin maaliskuusta 1925 joulukuuhun 1926 ja myöhemmin vuonna 1937. Ensimmäisellä kaudellaan hän keskittyi parantamaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteita, jotka olivat kiristyneet maakiistojen vuoksi. Kallio valittiin Suomen presidentiksi vuonna 1937, ja hänen lyhyt pääministerikautensa tuona vuonna oli pitkälti seremoniallinen.

Pehr Evind Svinhufvud (1930-1931)
Pehr Evind Svinhufvud palasi pääministeriksi heinäkuusta 1930 joulukuuhun 1931. Toisella kaudellaan hän keskittyi vähentämään valtion menoja ja parantamaan maan taloutta.

Oskari Mantere (1932-1936)
Oskari Mantere tere toimi pääministerinä joulukuusta 1932 maaliskuuhun 1936. Hän kuului maanviljelijöiden etuja ajavaan Agrariliittoon, ja hänen hallituksensa keskittyi maatalouspolitiikkaan ja maareformiin.

Kustaa Pekkala (1936-1937)
Kustaa Pekkala toimi pääministerinä lyhyen ajan maaliskuusta 1936 joulukuuhun 1937. Hänen kautensa aikana hän keskittyi sosiaalihuolto-ohjelmien parantamiseen ja teollisuuden kasvun edistämiseen.

Risto Ryti (1939-1940)
Risto Ryti toimi pääministerinä joulukuusta 1939 kesäkuuhun 1940. Hän johti Suomea talvisodan aikana Neuvostoliittoa vastaan, ja hänen hallituksensa ansioksi luettiin maan menestyksekäs puolustaminen ylivoimaisia vastuksia vastaan.

Jukka Rangell (1940-1941)
Jukka Rangell toimi pääministerinä kesäkuusta 1940 joulukuuhun 1941. Hänen hallituksensa valvoi talvisodan jatkumista ja lopulta Moskovan rauhansopimuksen allekirjoittamista, joka lopetti vihamielisyydet Suomen ja Neuvostoliiton välillä.

Edwin Linkomies (1941-1943)
Edwin Linkomies toimi pääministerinä joulukuusta 1941 elokuuhun 1943. Hänen hallituksensa valvoi Suomen osallistumista jatkosotaan Neuvostoliittoa vastaan. Linkomies tuomittiin myöhemmin sotarikoksista roolistaan sodassa.

Urho Kekkonen (1950-1953, 1954-1956, 1957-1958).
Urho Kekkonen toimi pääministerinä kolme peräkkäistä kautta, ensin vuosina 1950-1953, sitten vuosina 1954-1956 ja lopuksi vuosina 1957-1958. Häntä pidetään yhtenä Suomen vaikutusvaltaisimmista poliittisista vaikuttajista, ja hän toimi Suomen presidenttinä 26 vuotta.

Karl-August Fagerholm (1948-1950, 1956-1957, 1958-1959).
Karl-August Fagerholm toimi pääministerinä kolme peräkkäistä kautta, ensin vuosina 1948-1950, sitten 1956-1957 ja lopuksi 1958-1959. Hänen hallituksensa keskittyi sosiaalipolitiikkaan ja kaikkien suomalaisten elintason parantamiseen.

Martti Miettunen (1961-1962)
Martti Miettunen toimi pääministerinä heinäkuusta 1961 toukokuuhun 1962. Hänen hallituksensa keskittyi talouspolitiikkaan, jolla pyrittiin lisäämään teollisuuden kasvua ja vientiä.

Ahti Karjalainen (1970-1971)
Ahti Karjalainen toimi pääministerinä huhtikuusta 1970 helmikuuhun 1971. Hänen hallituksensa keskittyi maan energiaomavaraisuuden lisäämiseen ja suhteiden parantamiseen Neuvostoliittoon.

Kalevi Sorsa (1972-1975, 1977-1979, 1982-1987)
Kalevi Sorsa toimi pääministerinä kolme peräkkäistä kautta, ensin vuosina 1972-1975, sitten 1977-1979 ja lopuksi 1982-1987. Hänen hallituksensa keskittyi sosiaalihuolto-ohjelmien parantamiseen ja teollisuuden kasvun edistämiseen.

Harri Holkeri (1987-1991)
Harri Holkeri toimi pääministerinä huhtikuusta 1987 tammikuuhun 1991. Hänen hallituksensa valvoi Suomen siirtymistä pitkälti agraaritaloudesta moderniin, teollistuneeseen talouteen.

Esko Aho (1991-1995)
Esko Aho toimi pääministerinä huhtikuusta 1991-1 huhtikuuhun 1995. Hänen hallituksensa toteutti useita talousuudistuksia, joiden avulla Suomi pääsi 1990-luvun alun syvästä lamasta. Hänen vastuullaan oli myös ”tietoyhteiskunta-aloitteen” käynnistäminen, jonka tavoitteena oli tehdä Suomesta tietotekniikan kehityksen edelläkävijä.

Paavo Lipponen (1995-2003)
Paavo Lipponen toimi pääministerinä huhtikuusta 1995 huhtikuuhun 2003, mikä teki hänestä Suomen historian pitkäaikaisimman pääministerin. Hänen hallituksensa keskittyi maan infrastruktuurin nykyaikaistamiseen ja ympäristön kestävyyden edistämiseen. Lipposella oli myös keskeinen rooli Suomen liittymisessä Euroopan unioniin vuonna 1995.

Anneli Jäätteenmäki (2003)
Anneli Jäätteenmäki toimi pääministerinä vain 63 päivää vuonna 2003, mikä teki hänestä Suomen historian lyhimmän pääministerin. Hänen hallituksensa keskittyi sosiaaliturvajärjestelmien parantamiseen ja miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseen.

Matti Vanhanen (2003-2010)
Matti Vanhanen toimi pääministerinä kesäkuusta 2003 kesäkuuhun 2010. Hänen hallituksensa keskittyi maan koulutusjärjestelmän parantamiseen ja kestävän talouskasvun edistämiseen. Vanhanen johti myös Suomen puheenjohtajakauden Euroopan unionissa vuonna 2006.

Mari Kiviniemi (2010-2011)
Mari Kiviniemi toimi pääministerinä kesäkuusta 2010 kesäkuuhun 2011. Hänen hallituksensa keskittyi talouspolitiikkaan, jonka tavoitteena oli vähentää maan budjettivajetta ja edistää työpaikkojen luomista.

Jyrki Katainen (2011-2014)
Jyrki Katainen toimi pääministerinä kesäkuusta 2011 kesäkuuhun 2014. Hänen hallituksensa keskittyi toteuttamaan useita talousuudistuksia, joilla pyrittiin edistämään kilpailukykyä ja vähentämään maan velkataakkaa. Katainen johti myös Suomen puheenjohtajuutta Euroopan unionin neuvostossa vuonna 2013.

Alexander Stubb (2014-2015)
Alexander Stubb toimi pääministerinä kesäkuusta 2014 toukokuuhun 2015. Hänen hallituksensa keskittyi talouskasvun edistämiseen ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämiseen.

Juha Sipilä (2015-2019)
Juha Sipilä toimi pääministerinä toukokuusta 2015 joulukuuhun 2019. Hänen hallituksensa keskittyi toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia, joiden tavoitteena oli julkisten palvelujen tehostaminen ja maan budjettivajeen pienentäminen.

Antti Rinne (2019-2019)
Antti Rinne toimi pääministerinä vain kuusi kuukautta vuonna 2019. Hänen hallituksensa keskittyi sosiaalihuolto-ohjelmien parantamiseen ja ympäristön kestävyyden edistämiseen.

Sanna Marin (2019-nykyinen)
Sanna Marin on toiminut pääministerinä joulukuusta 2019 lähtien, mikä tekee hänestä nimityshetkellään maailman nuorimman palveluksessa olevan pääministerin. Hänen hallituksensa on keskittynyt sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, sosiaalihuolto-ohjelmien parantamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Johtopäätös

Suomella on pitkä ja tarinallinen poliittinen historia, ja maan pääministereillä on ollut tärkeä rooli maan talous- ja sosiaalipolitiikan muokkaamisessa. Suomen pääministerit ovat työskennelleet väsymättä itsenäisyyden alkuvaiheista nykypäivään saakka rakentaakseen vauraan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan kaikille suomalaisille. Vaikka jokaisella pääministerillä oli omat haasteensa ja painopistealueensa, heitä kaikkia yhdisti sitoutuminen kansalaistensa elämän parantamiseen. Nykyään Suomi on edelleen demokraattisen hallinnon ja yhteiskunnallisen edistyksen mallimaa, mikä on pitkälti pääministerien vuosien varrella harjoittaman omistautuneen johtajuuden ansiota.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.