Mikä on tyyrpuuri? Määritelmä & merkitys

Tyyrpuuri puolella tarkoitetaan merenkulkualan termiä, joka kuvaa aluksen tai veneen oikeaa puolta keulaan tai keulaan päin katsottuna. Termiä käytetään yleisesti merenkulussa antamaan ohjeita tai osoittamaan sijaintia aluksella. Tyyrpuurin vastakohta on paapuuri, jolla tarkoitetaan aluksen tai veneen vasenta puolta keulaan päin. Näiden termien käyttö on tärkeää laivojen ja veneiden viestinnässä ja navigoinnissa, erityisesti manööverien aikana tai tilanteissa, joissa selkeä viestintä on tarpeen turvallisuuden kannalta.

Miten tyyrpuuri käytetään?

Tyyrpuuri käytetään ensisijaisesti navigoinnissa ja viestinnässä laivoissa ja veneissä. Seuraavassa on joitakin yleisiä tapoja, joilla termiä starboard käytetään:

  • Suuntaava navigointi: Ilmaisuja styyrpuuri ja paapuuri käytetään osoittamaan, kumpaa puolta kohti alusta on käännyttävä. Kapteeni voi esimerkiksi sanoa ”käänny tyyrpuuriin” osoittaakseen, että aluksen pitäisi kääntyä oikealle.
  • Manööverointi: Telakoitumisen, ankkuroinnin tai muiden manööverien aikana käytetään termejä styyrpuuri ja paapuuri ilmaisemaan, mihin suuntaan alusta tai venettä on siirrettävä. Miehistön jäsen voi esimerkiksi sanoa ”siirry tyyrpuuriin” osoittaakseen, että aluksen pitäisi siirtyä oikealle.
  • Turvallisuus: Tyyrpuuria käytetään myös turvallisuuskäytännöissä osoittamaan laitteiden tai vaarojen sijaintia aluksella tai veneessä. Esimerkiksi kyltissä voidaan ilmoittaa ”pelastusveneet tyyrpuurin puolella”, jotta miehistö ja matkustajat tietäisivät, minne mennä hätätilanteessa.
  • Merikartat: Merikartoissa, joita käytetään merenkulussa, käytetään termejä ”tyyrpuuri” ja ”paapuuri” osoittamaan navigointilaitteita ja vaaroja. Merikartassa esimerkiksi majakka voi olla kanavan tyyrpuurin puolella, jotta merenkulkijat voivat nähdä sen sijainnin.

Miksi tyyrpuurin puoleista laivaa käytetään?

Tyyrpuuria käytetään osoittamaan aluksen tai veneen oikeaa puolta keulaan päin katsottuna. Tätä termiä käytetään useista syistä:

  • Standardointi: Tyyrpuurin ja paapuurin termien käyttö auttaa standardoimaan viestintää laivoissa ja veneissä. Käyttämällä yhdenmukaisia termejä suuntien ja paikkojen ilmoittamiseen miehistön jäsenet voivat välttää sekaannuksia ja väärinkäsityksiä.
  • Turvallisuus: Selkeä viestintä aluksella tai veneessä on olennaisen tärkeää turvallisuuden kannalta. Termien ”styyrpuuri” ja ”paapuuri” käyttö auttaa varmistamaan, että miehistön jäsenet ja matkustajat tietävät, minne mennä ja mitä tehdä hätätilanteessa.
  • Navigointi: Termejä ”styyrpuuri” ja ”paapuuri” käytetään laivojen ja veneiden navigoinnissa. Käyttämällä näitä termejä miehistön jäsenet voivat ilmoittaa toisilleen tarkat suunnat ja sijainnit.
  • Perinne: Termejä styyrpuuri ja paapuuri on käytetty merenkulkukielessä vuosisatojen ajan, ja niistä on tullut osa merenkulun perinnettä ja kulttuuria. Näiden termien käyttö auttaa säilyttämään yhteyden merenkulun historiaan ja perintöön.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta tyyrpuuri

Kumpi on tyyrpuuri ja kumpi paapuuri?

Kun katsot eteenpäin, aluksen keulaa kohti, paapuurin puolella tarkoitetaan vasenta ja tyyrpuurin puolella oikeaa puolta. Veneilyn alkuaikoina, ennen kuin laivoissa oli keskiviivalla peräsimet, veneitä ohjattiin airoilla.

Mistä tulee sana tyyrpuuri?

Merenkulkijat alkoivat kutsua oikeaa puolta ohjauspuoleksi, josta tuli pian ”tyyrpuuri” yhdistämällä kaksi vanhaa englanninkielistä sanaa: stéor (tarkoittaa ”ohjailla”) ja bord (tarkoittaa ”veneen kylkeä”). Veneiden koon kasvaessa myös ohjaava airo kasvoi, mikä helpotti huomattavasti veneen kiinnittämistä laituriin airoa vastapäätä olevalla puolella.

Onko tyyrpuuri aluksen oikea vai vasen puoli?

oikea puoli
Merimiehet alkoivat kutsua oikeaa puolta ohjauspuoleksi, josta tuli pian ”starboard” yhdistämällä kaksi vanhaa englanninkielistä sanaa: stéor (joka tarkoittaa ”ohjata”) ja bord (joka tarkoittaa ”veneen kylkeä”).

Onko tyyrpuuri oikea?

Kun katsotaan eteenpäin, aluksen keulaa kohti, paapuuri viittaa vasempaan ja styyrpuuri oikeaan kylkeen.

Onko tyyrpuurin vasen vai oikea?

Tyyrpuurin puolella tarkoitetaan aluksen oikeaa puolta, kun taas vasemmanpuoleista puolta kutsutaan nykyään paapuuriksi, vaikka näin ei ole aina ollut. Vanhassa englannissa termi oli ”bæcbord” (nykysaksan Backbord ja ranskan bâbord).

Mikä on styyrpuurin sääntö?

Alus, jonka oikealla (styyrpuurin) puolella on tuuli, on etuajo-oikeutettu. Aluksen, jonka paapuurin puoleinen (vasen) puoli tuulee, on annettava tietä. Kun tuuli on molemmilla aluksilla samalla puolella, tuulen puoleisen aluksen on annettava tietä.

Minkä värinen on styyrpuurin puoleinen osa?

Vihreä
Punainen/vihreä/värillinen
Värilliset valot ovat aina sivuvaloja, ja eri väri osoittaa puolen. Punaiset valot ovat paapuurin puolella ja vihreät tyyrpuuri puolella. Valot loistavat suoraan edestä 112,5º taaksepäin aluksen kummallakin puolella.

Miksi tyyrpuuri puoleinen on vihreä?

Southamptonissa toimivalla P&O-yhtiöllä oli erilainen järjestely; vihreä merkitsi paapuuria, vihreä ja punainen tyyrpuuri. Britannian amiraliteetti määräsi, että styyrpuurin tuli olla vihreä ja paapuurin punainen. Preussin kauppaministeriö määräsi brittiläiset valaistussäännöt höyrylaivoilleen.